Onderwijs

We investeren in het succes van Rotterdammers op de werkvloer door een Rotterdams scholingsfonds op te richten zodat een leven lang leren voor iedereen mogelijk wordt.

Het Rotterdams scholingsfonds om aan het werk te blijven

In de ene sector groeit de werkgelegenheid, in de andere krimpt die. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen we ervoor dat Rotterdammers in een andere sector aan het werk kunnen als dat nodig is. We investeren in het succes van Rotterdammers op de werkvloer door een Rotterdams scholingsfonds op te richten zodat een leven lang leren voor iedereen mogelijk wordt.

Modern vakmanschap stimuleren voor aansluiting op de arbeidsmarkt

Rotterdammers met gouden handjes, daar is een tekort aan. Jongeren kiezen niet snel meer voor een vak waarbij je een ambacht leert. We willen dat dat verandert. We gaan inzetten op de meester-gezelaanpak: mbo-studenten moeten niet alleen op school opgeleid worden, maar ook een paar dagen per week in het bedrijf op de werkvloer. We gaan wat doen aan het imago van vakopleidingen, zorgen voor betere stages en goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We zetten zwaar in op korte aanvullende vakopleidingen, tot twee maanden, om voor velen de laatste stap naar een goede baan te kunnen zetten. Deze aanpak sluit ook aan bij het succes van het huidige MKB offensief.

Ondersteuning van voorschools onderwijs

Achterstanden worden al opgelopen voordat de basisschool begint! Voorschools onderwijs moet voor ieder kind in Rotterdam aantrekkelijk en betaalbaar gemaakt worden. De doelgroepkinderen krijgen nu 12 uur per week voorschoolse educatie, we willen het verruimen naar 20 uur per week.

Redelijke vrijwillige ouderbijdrage

Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn om het beste uit je onderwijs te halen. We gaan met de scholen in gesprek om een Rotterdamse richtlijn te maken voor betaalbare ouderbijdrages. Ook gaan we iedereen in de bijstand met kinderen in schoolgaande leeftijd, 35 euro per kind per jaar geven ter compensatie van de ouderbijdrage.

Eerlijke selectie

Selectie op scholen op basis van inkomen, sociale klasse of andere uitsluitingsnormen is afgelopen. We gaan actief discriminatie bestrijden.

Kostenvrij mbo

De gemeente gaat met mbo-instellingen in gesprek om een pilot te starten om het mbo kostenvrij te maken. Kosten moeten beperkt worden tot het lesgeld, extra ‘verrassingen’ als kosten voor gereedschap, boeken en andere materialen schaffen we af.

Kinderen helpen zich te ontwikkelen tot breed geschoolde Rotterdammers

Brede buurtscholen in Rotterdam

Het vraagt een goed sociaal verband om kinderen groot te brengen. We willen dat kinderen zich ontwikkelen door scholen, kinderdagverblijven, muziekscholen, sportverenigingen en andere partners samen te laten werken aan een dagaanbod gericht op talentontwikkeling.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

Aandacht voor cultuurbegrip: Ken je geschiedenis, ken je toekomst

In het onderwijs is aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. In Rotterdam besteden we aandacht aan de diversiteit van de stad. Van het humanistisch gedachtegoed van Erasmus tot aandacht voor het slavernijverleden en arbeidsmigratie. Ons slavernijverleden krijgt een volwaardige plek in ons collectief geheugen.

Kiezen we voor die ene grote bek die denkt dat ‘de Nederlandse cultuur’ bestaat uit zwarte piet, of leggen we de Sint ook op dat het pietenkorps een afspiegeling is van de samenleving? Wij kiezen voor het laatste. We hebben aandacht voor alle culturen en feestdagen. Daarom willen we Rotterdamse kinderen de kans geven vrij te nemen op feestdagen die ze zelf belangrijk vinden.

Voldoende aandacht

Schoolklassen moeten kleiner om kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. Ook moet er meer aandacht, middelen en deskundigheid komen op het gebied van passend onderwijs.

Stageplaats als opstap naar een baan

Stage is het begin van je werkende leven, niet het einde van je schoolgaande leven. We willen krachtige maatregelen die het aanbieden van stageplekken met garantie op vast werk aantrekkelijker maken.

Investeren in docenten

Maatregelen tegen dreigend lerarentekort

We gaan samen met de hogescholen meer leraren opleiden en daarnaast Rotterdam aantrekkelijk maken voor leraren om hiernaartoe te komen. Ook gaan we mensen die ervaring hebben in het onderwijs, maar nu zonder baan zitten, goed opleiden tot volwaardige leraren.

Het Rotterdamse Lerarenfonds voor bijscholing van docenten

PvdA wil ook investeren in de kwaliteit van docenten. Leraren dienen geschoold te worden om onze leerlingen op te leiden tot echte Rotterdammers. Rotterdammers weten dat we culturele, seksuele en religieuze diversiteit belangrijk vinden, dat we maatschappelijke spanningen in de klas met elkaar uitpraten en niet uitvechten, en dat persvrijheid erbij hoort in een rechtstaat.

Diverse docententeams

We streven naar docententeams die een afspiegeling zijn van de samenleving.

Co Engberts

Co Engberts

Co Engberts is sinds 2014 raadslid en sinds 2018 fractievoorzitter. “Onderwerpen als woonzekerheid, onderwijs en cultuur maken veel los bij mensen. En sinds de stikstofproblematiek komt er ook enorm veel extra kijken bij de bouwsector. Het loont dan ook enorm om me hiermee bezig te houden. In mijn eerste raadsperiode hield ik me bezig met

Meer over Co Engberts