Participatie en Samen leven

In Rotterdam voeren we een fatsoenlijke dialoog met elkaar. Waarbij gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid centraal staat. Integratie en emancipatie gaan hand in hand. Immers, voor volledige deelname aan de samenleving is het een voorwaarde dat achterstanden niet die deelname in de weg staan. In die context moet in onze ogen gekozen worden voor het bestrijden van de drie A's, te weten: achterstand, achterstelling en achteloosheid.

Onder het bestrijden van achterstand wordt onder meer verstaan het terugdringen van achterstand in onderwijsniveaus en het verkleinen van een achterstand op de arbeidsmarkt. Bij het bestrijden van achterstelling doelen we bijvoorbeeld op het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie en wanneer we spreken van achteloosheid mikken we op het niet (willen) onderkennen van achterstand en achterstelling.

Rotterdammers zijn vrij en iedereen mag meedoen. Mensen die anderen hun vrijheid niet gunnen, pakken we hard aan. In Rotterdam voeren we een fatsoenlijke dialoog met elkaar. Waar onderlinge spanningen ontstaan door verschillen, grijpt de overheid in en zorgen overheid en mensen samen voor oplossingen. Wat er gebeurt in de wereld heeft invloed op wat er gebeurt in Rotterdam. Wrijving geeft glans, maar botsing geeft deuken. Daarom investeren we in samen leven.

Quota voor een goede afspiegeling

De arbeidsmarkt is scheef. Rotterdammers hebben niet allemaal dezelfde kansen. We hebben schoon genoeg van arbeidsmarktdiscriminatie en we hebben lang genoeg gehoord dat het probleem zichzelf wel oplost. We willen quota zodat de Rotterdamse arbeidsmarkt straks een goede afspiegeling is van Rotterdam.

Anoniem solliciteren voor eerlijke kansen

We starten een pilot met anoniem solliciteren bij alle gemeentelijke instellingen in Rotterdam.

Antidiscriminatie belonen

In aanbestedingen worden bedrijven met antidiscriminatiebeleid beloond. Dit wordt openlijk benoemd. Discriminatie is niet alleen op basis van afkomst, maar bijvoorbeeld ook op basis van leeftijd, sekse en seksuele geaardheid of fysieke dan wel verstandelijke beperking.

Vrijwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers zijn het cement van de stad. Dit werk mag meer waardering krijgen. We komen met een pakket aan maatregelen om vrijwilligers te ontlasten. Denk aan gratis parkeren of de Rotterdampas.