Rotterdam- The Hague Airport

De betekenis van Rotterdam The Hague Airport voor de versterking van het economische vestigingsklimaat in de Metropoolregio behoeft verdere uitwerking.

Versterk positie

Versterk de positie van de omwonenden ten opzichte van de luchthaven. Het samenspel van de luchthaven, verkeersleiding, DCMR en omwonenden moet beter worden georganiseerd. Een  ‘Bemiddelaar’ moet adequate bevoegdheden krijgen om zo nodig regelend te kunnen optreden.

Economisch vestigingsklimaat

De betekenis van Rotterdam The Hague Airport voor de versterking van het economische vestigingsklimaat in de Metropoolregio behoeft verdere uitwerking. Hiertoe is een schone taak weggelegd voor het bestuur van de Metropoolregio om dit snel op te gaan pakken. Als er nu gesproken wordt over mogelijke effecten op werkgelegenheid, wordt er eigenlijk alleen gekeken naar de huidige situaties, maar niet naar hoe de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat verbeterd kan worden en de rol van de luchthaven hierin.