Rotterdamse haven

Rotterdam is een van de machtigste havens van Europa. Rotterdam wordt de duurzaamste havenstad. De PvdA wil gebruik van duurzame goederen, die niet ten koste van mede-wereldburgers en de natuur zijn gemaakt, stimuleren. Dat levert geld, banen, schone lucht en een betere toekomst voor onze kinderen op. De Rotterdamse haven werkt voor Nederland, en zeker voor de Rotterdammers.

Meer banen door inzet op onze haven

We gaan met het Havenbedrijf harde afspraken maken dat het aantrekken van bedrijven samen moet gaan met werkgelegenheid. Met veel meer (slimme) inzet van internettoepassingen voor veiligheid en groei van de haven, kan haar positie internationaal verbeteren.

Fair Shipping Organisation

We ondersteunen het opzetten van een Fair Shipping Organisation. Samen met het Havenbedrijf, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties zetten we  de grootste Fair Shipping Organisation ter wereld op die een duurzame scheepvaart , duurzame scheepsbouw en een duurzame haven zal bevorderen. Duurzaam en eerlijk. We zullen samen met het Havenbedrijf, groene bedrijven en maatschappelijke organisaties inzetten op het opleiden van de havenwerkers van de toekomst, die slimme, duurzame oplossingen bedenken. Zo creëren we meer werkgelegenheid en stimuleren we duurzaamheid.

Nieuwe energiebronnen

Naast het aanleggen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, biedt de haven ook veel mogelijkheden: naast het gebruik van restwarmte uit de haven stimuleren wij het gebruik van aardwarmte.