Duurzaamheid

Wij maken ons er hard voor om Rotterdam één van 's werelds duurzaamste havensteden te maken! Dit doen we door te kijken naar wat wij samen kunnen doen. Niet alleen doordat er actief wordt ingegrepen in het havengebied middels verschillende instanties, maar óók omdat we groen gedrag stimuleren onder inwoners. Verder maken we ons hard voor een schonere lucht. Want Rotterdammers mogen niet ziek worden door een slechte luchtkwaliteit.

Nieuwe energiebronnen

Wij willen dat zoveel mogelijk hoge, platte daken, worden volgebouwd met zonnepanelen. Zo kunnen we als gemeente een groot deel van de energietransitie in de eigen hand nemen. Maar ook de haven biedt veel mogelijkheden. Denk aan het gebruiken van restwarmte en de inzet op aardwarmte. Dit vraagt om investeringen die verder reiken dan één ambtstermijn en dat is ook precies waar wij ons op richten: een groene toekomst.

De Rotterdamse gasmeter op nul

We zijn van start gegaan met het afkicken van onze gasverslaving. We schrappen de gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen. In plaats daarvan kiezen we voor nieuwe warmtebronnen. Daarnaast starten we met het laten ombouwen van bestaande woningen naar woningen zonder gasaansluiting, met een regeling voor extra kosten van bijvoorbeeld een nieuw fornuis. We vinden het belangrijk dat Rotterdammers zich hier onderdeel van voelen. Dat ze weten: wij gaan samen voor duurzaam. Daarom zijn we met de gemeente al gestart met kookworkshops voor bewoners die ‘van het gas afgaan’!

Recht op schone lucht

Schone lucht is een mensenrecht. Rotterdammers mogen niet ziek worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit overschreden worden, komen wij in actie. We weren benzinescooters van de fietspaden en schaffen ze binnen vijf jaar af. Ook werken we hard aan een groenere binnenstad, via de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak. Auto’s moeten zo veel mogelijk buiten de stad om geleid worden. En fietser en voetganger moeten veilig op pad kunnen.

Iedereen kan afval scheiden

Thuis afval scheiden is op dit moment vaak lastig in veel delen van Rotterdam. In het huidige college werken wij er hard aan om afval scheiden makkelijker te maken. Zo worden er meer containers geplaatst voor plastic, groen, papier en glas. Hoogbouw verdient hierbij speciale aandacht, gezien de huidige problemen om gescheiden afval op te halen. Daarnaast zorgt de gemeente dat er kleinschalige milieuparken in de wijk komen.

Groen Rotterdam

Groen is geen kostenpost maar een investering voor de stad, mens en natuur. Het betaalt zich uit in de economie en in ons welzijn. De groene sector is niet gebaat bij eenmalige subsidies maar wel bij duurzame ondersteuning, beleid en investeringen. De krachten van kleine en grote groene initiatieven kunnen het beste gebundeld worden via één groen loket. Ook hier telt: samen op weg naar duurzaam, betekent duurzaam samenwerken.

Groenerdam

Een toekomstbestendige stad is een groene stad. Er moeten meer bomen en planten bij scholen en op openbare pleinen geplant worden. Door een sloopregeling gaan we de strijd aan met verstening, want zo dragen we ons steentje bij aan waterberging. We openen een groenloket bij de gemeente voor bewonersinitiatieven en stimuleren meer wijktuinen en stadslandbouw.

Dennis Tak

Dennis Tak

Dennis Tak is, naast zijn werk als raadslid, werkzaam bij de Rabobank en lid van het presidium van de PvdA. Hij vindt het belangrijk om politiek te bedrijven die wérkt en minder van acties die niets teweegbrengen. “Knokken voor de belangen van de Rotterdammers en een nieuwe vorm van politiek bedrijven, dat is waarom ik

Meer over Dennis Tak