Sport

Iedere Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

Brede buurtscholen in Rotterdam

Het vraagt een goed sociaal verband om kinderen groot te brengen. We willen dat kinderen zich ontwikkelen door scholen, kinderdagverblijven, muziekscholen, sportvereningen en andere partners samen te laten werken aan een dagaanbod gericht op talentontwikkeling.

Inzet op preventie

De levensverwachting van Rotterdammers is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Samen met de Erasmus Universiteit en maatschappelijke organisaties zetten we in op grootschalige preventieprogramma’s gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat we bijvoorbeeld obesitas, alcoholgebruik en drugs onder jongeren goed aan kunnen pakken. In Rotterdam is ieder sportveld en schoolplein rookvrij!