Werk en inkomen

Rotterdam is een van de economische vliegwielen van Nederland, maar die economie werkt niet voor alle Rotterdammers.

Basisbanen

We investeren in mensen die de wijken en buurten net even mooier maken. Conciërges, wijkhulpen, gastpersonen en wijkverpleegkundigen zijn afgelopen jaren al te makkelijk wegbezuinigd. Zo herstellen we niet alleen werkgelegenheid voor een groep, maar ook de sociale cohesie in buurten.

Meer goede banen door inzet op duurzaamheid en innovatie

Om goede banen te creëren, nemen we het heft in eigen hand: we gaan investeren in het energieneutraal maken van alle sociale huurwoningen, scholen en overheidsgebouwen. Dat levert werk op voor lokale bouwbedrijven, het dempt de energielasten van Rotterdammers en het energieverbruik daalt.

We kijken ook naar de chemische en andere industrieën in ons havengebied, zoals bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte uit deze industrie. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken die ons allemaal verder helpen.

Meer banen door inzet op onze haven

We gaan met het Havenbedrijf harde afspraken maken dat het aantrekken van bedrijven samen moet gaan met werkgelegenheid. Met veel meer (slimme) inzet van internettoepassingen voor veiligheid en groei van de haven, kan haar positie internationaal verbeteren.

Loonkostensubsidie terug

Voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst nemen, willen we de mogelijkheid van loonkostensubsidie realiseren. Zo helpen Rotterdammers elkaar naar een betere toekomst.

Meer vaste banen bij de gemeente en (semi) gemeentelijke organisaties

De gemeente moet het goede voorbeeld geven en flexbanen omzetten in vaste contracten. Werk dat een vast onderdeel vormt van de bedrijfsvoering wordt niet (meer) via aanbestedingen ingekocht maar als banen bij de gemeente uitgevoerd. Tijdelijke contracten worden zo spoedig mogelijk omgezet naar contracten voor onbepaalde tijd.

Wanneer de gemeente werk aanbesteedt, zorgt ze voor goed werk met goede arbeidsvoorwaarden.

Werkende Re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. We zetten de aanbevelingen van de ombudsman om in actie, zodat we mensen helpen in plaats van in de hoek te zetten. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon verplicht papier prikken moet zo snel mogelijk stoppen.