Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De afgelopen jaren zijn er meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. We zien dat mensen in arme wijken gemiddeld jaren minder oud, en nog meer jaren ongezonder oud worden, dan de mensen in de goede wijken van de stad. Daar moet wat aan gebeuren.

Versterken Wijkteams

De professionals van de wijkteams moeten kunnen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor de mensen in de wijk. Wijkteams krijgen meer tijd en geld om zich bij te scholen, bijvoorbeeld in de complexe wereld van de jeugdzorg. We gaan ook investeren in langdurige contracten zodat continue zorg geleverd wordt, Het  WMO-budget moet uitgebreid worden zodat we gepaste zorg aan kunnen bieden. We gaan voor een betere communicatie en minder administratie. Ook willen we dat de Wijkteams makkelijk bereikbaar zijn voor degenen die deze zorg nodig hebben. Als je behoefte hebt aan zorg, word je binnen twee weken geholpen.

Ondersteuningspakket voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn goud waard. We mogen best beter voor onze mantelzorgers zorgen. Bijvoorbeeld door gratis ov of door te zorgen voor professionele achterwacht als ze even een dagje niet kunnen, of als ze een dagje voor zichzelf willen plannen.

Jongeren- en Ouderenambassadeur

Voor de veiligheid hadden we de stadsmarinier, voor de ouderen willen we de ouderenambassadeur. In vergrijzende wijken stellen we iemand aan die alles weet over de mensen in de wijk, en die weet hoe ze de beste zorg kunnen krijgen. De jeugdzorg heeft momenteel expliciet aandacht nodig, vandaar een ambassadeur die dat in het oog houdt. Beiden werken nauw samen met de wijkteams.