Zorg

Zorgkosten moeten behapbaar blijven voor Rotterdammers, zodat iedereen gebruik kan maken van goede zorg. Daarom moet de Rotterdamse Collectieve Zorgverzekering beschikbaar komen voor alle Rotterdammers, waarin het eigen risico wordt meeverzekerd.

Inzet op preventie

De levensverwachting van Rotterdammers is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.
Samen met de Erasmus Universiteit en maatschappelijke organisaties zetten we in op grootschalige preventieprogramma’s gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat we bijvoorbeeld obesitas, alcoholgebruik en drugs onder jongeren goed aan kunnen pakken. In Rotterdam is ieder sportveld en schoolplein rookvrij!

Rotterdamse school voor zorg en innovatie

De zorg verandert snel en kan veel beter. Daarom willen we met de “Rotterdamse school voor zorg en innovatie” zorgen dat alle zorgverleners in Rotterdam op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken in de zorg en dat er samengewerkt kan worden aan innovatie. Aandacht voor zorginnovatie is hard nodig in de thuis- en verpleeghuiszorg.

Inzetten op E-zorg

E-zorg kan het leven en werk van zowel patiënten als zorgprofessionals en mantelzorgers gemakkelijker maken. Het is een middel, geen doel. Gemakkelijk afspraken maken, de beschikking hebben over je eigen gegevens en niet altijd heen en weer moeten reizen voor controles betekenen winst. Mensen die zelf meer regie wensen, hebben hiervan voordeel terwijl de tijdswinst die het oplevert, besteedt kan worden aan meer ondersteuning voor anderen die meer ondersteuning nodig hebben.

Betaalbare zorg

Zorgkosten moeten behapbaar blijven voor Rotterdammers, zodat iedereen gebruik kan maken van goede zorg. Daarom moet de Rotterdamse Collectieve Zorgverzekering beschikbaar komen voor alle Rotterdammers, waarin het eigen risico wordt meeverzekerd. De gemeentebijdrage aan de zorgpremie voor Rotterdammers met een klein inkomen, moet weer ingevoerd worden.