Ons plan voor Rotterdam

We leven in een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd. De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. De ongelijkheid tussen mensen is te groot. Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, een fijne woning voor een redelijke huur, een steuntje in de rug als je het nodig hebt; het is voor teveel Nederlanders niet meer vanzelfsprekend. Dat moet anders. Ondanks de problemen die er zijn ben ik optimistisch over hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Met ons plan voor Nederland kunnen we daar samen aan werken.

Dit plan vormt ons kompas voor de komende jaren. Het zal niet makkelijk worden. Maar het is ontzettend de moeite waard. Laten we Nederland weer eerlijker maken. Op weg naar échte vooruitgang, op weg naar een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Samen kunnen we dat.

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Rotterdam

Zeker zijn in 010

Iedereen heeft recht op een fijne toekomst. Daar strijdt de PvdA voor. We willen niet dat Rotterdammers zich onzeker voelen over hun baan, inkomen, huis, buurt, onderwijs of zorg.  Zekerheid betekent ook dat je in vrijheid kunt leven en niemand buitenspel staat, eenzaam is of wordt gediscrimineerd. Samen bouwen wij aan een toekomst met kansen

Lees verder

Werk & Inkomen

Rotterdam is een van de economische vliegwielen van Nederland, maar die economie werkt niet voor alle Rotterdammers. Want wat betekenen al die rooskleurige economische berichten, als je niet aangenomen wordt omdat je vrouw bent en graag kinderen wil? Als je bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achternaam hebt en niet eens wordt uitgenodigd? Als de banen

Lees verder

Onderwijs & ontwikkeling

Onderwijs is de basis. Ieder kind in Rotterdam heeft recht op het beste onderwijs. Zoals goed werk de beste weg is uit de armoede, is goed onderwijs de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen. De PvdA knokt voor verbetering van boven tot onder in het Rotterdamse onderwijs: om het onderwijs toegankelijk en betaalbaar, breed en goed

Lees verder

Duurzaamheid

Rotterdam is een van de machtigste havens van Europa. Maar als we ook in de toekomst belangrijk willen zijn, is het belangrijk dat we duurzaamheid voorop zetten. Rotterdam wordt de duurzaamste havenstad. De PvdA wil gebruik van duurzame goederen, die niet ten koste van mede-wereldburgers en de natuur zijn gemaakt, stimuleren. Dat levert geld, banen,

Lees verder

Zorg & gezondheid

De afgelopen jaren zijn er meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. En hoewel de gemeente dit met de beste bedoelingen heeft opgepakt, zijn er ook dingen misgegaan. Wij gaan dat repareren! We zien dat mensen in arme wijken gemiddeld jaren minder oud, en nog meer jaren ongezonder oud worden, dan de mensen in

Lees verder

Wonen & wijken

Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dan moeten er wel genoeg huizen zijn die ook nog een beetje te betalen zijn. Daar maakt de PvdA werk van. Voldoende betaalbare woningen Voorraad sociale woningen op peil houden We gaan met corporaties in gesprek om meer eengezinswoningen

Lees verder

De cultuur van Rotterdam

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven in de stad. Cultuur geeft betekenis en maakt dat we ons Rotterdammer voelen. Er is niet één dominante cultuur, maar we hebben een schat aan verschillende culturen. Die bieden herkenning en geborgenheid binnen de eigen groep. Dat roept ook spanningen op. We zorgen dus voor verbinding tussen

Lees verder