De cultuur van Rotterdam

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven in de stad. Cultuur geeft betekenis en maakt dat we ons Rotterdammer voelen. Er is niet één dominante cultuur, maar we hebben een schat aan verschillende culturen. Die bieden herkenning en geborgenheid binnen de eigen groep. Dat roept ook spanningen op. We zorgen dus voor verbinding tussen culturen, De diversiteit koesteren én voorkomen dat mensen zich in hun eigen bubbel opsluiten. Cultuur gaat niet alleen over leuke dingen voor de mensen, maar is de ziel van onze stad.

Stedelijk cultuurnetwerk

Overal in Rotterdam broeit de culturele activiteit, van initiatieven van bewoners tot kunstenaars die zich verbinden met zorg voor ouderen. Dit soort initiatieven blijft vaak onzichtbaar en krijgt te weinig geld. PvdA gaat de cultuur uit de wijken ophalen, ondersteunen en laten zien aan alle Rotterdammers. Daarvoor richten we een stedelijk netwerk op voor lokale initiatieven en actieve burgerparticipatie.

Rotterdam festivalstad

Van de Wereldhavendagen tot de Djemaa-el-Fna is te zien hoe belangrijk en verbindend cultuur is. Festivals nemen drempels weg en bieden kansen om kennis te maken met andere culturen. Cultuur zorgt er voor dat Rotterdammers elkaar ontmoeten, en met festivals bereiken we een groot en gevarieerd publiek. We gaan het festivalklimaat versterken en meer uitstraling geven.

Nieuwe culturele makers

Rotterdammers, zowel jong en oud, zijn zich bewust van hun culturele achtergronden en ontwikkelen ook een nieuwe gemeenschappelijke cultuur. Jonge cultuurmakers weten nieuw publiek aan te spreken maar verdwalen in de bestaande structuren en subsidiesystemen of ze krijgen geen toegang. De PvdA gaat dit eenvoudiger maken.

Talenten ontwikkelen

De school legt de basis voor culturele vorming. Veel jongeren willen zich verder ontwikkelen en kiezen voor een creatieve loopbaan. De creatieve vibe van Rotterdam biedt kansen voor talenten. Dus moeten we zorgen voor goede vervolgopleidingen; binnen- en buitenschools. Maar ook voor voldoende banen zodat we  creatieve professionals voor de stad behouden. De PvdA wil samen met onderwijs en bedrijfsleven Rotterdam als creatieve hotspot profileren.

Cultuur draagt de nieuwe economie

We gaan de “grijze” economie omvormen naar de economie die draait om duurzaam produceren, en ook om beleven en betekenis. Cultuur is een belangrijke pijler van onze economie geworden, waarin we willen investeren. Een stimulerende culturele voedingsbodem en een open klimaat bepalen de concurrentiekracht van steden. Rotterdam loopt hierin achter. Het ontwikkelen van een vestigingsklimaat voor creatieve mensen vereist dat we zorgen voor ontmoeting en experiment. Het imago van een veelkleurig Rotterdam dat bruist van de creatieve energie is een sterke troef. Daar gaan we nu op doorpakken.

Een vitale cultuursector

Wij stimuleren nieuwe culturele ontwikkelingen, maar we willen ook dat de cultuur die we hebben opgebouwd betekenisvol blijft in de veranderende samenleving. De cultuursector moet daarom zelf ook veranderen. Dat gaat verder dan programmeren voor een divers publiek. De diversiteit van de stad moet worden opgenomen in de organisaties. Daar gaan wij samen met de culturele organisaties aan werken, zodat cultuur van alle Rotterdammers blijft.