Duurzaamheid

Rotterdam is een van de machtigste havens van Europa. Maar als we ook in de toekomst belangrijk willen zijn, is het belangrijk dat we duurzaamheid voorop zetten. Rotterdam wordt de duurzaamste havenstad. De PvdA wil gebruik van duurzame goederen, die niet ten koste van mede-wereldburgers en de natuur zijn gemaakt, stimuleren. Dat levert geld, banen, schone lucht en een betere toekomst voor onze kinderen op. De Rotterdamse haven werkt voor Nederland, en zeker voor de Rotterdammers.

Rotterdam als duurzame havenstad

Fair Shipping Organisation

We ondersteunen het opzetten van een Fair Shipping Organisation. Samen met het Havenbedrijf, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties zetten we  de grootste Fair Shipping Organisation ter wereld op die een duurzame scheepvaart , duurzame scheepsbouw en een duurzame haven zal bevorderen. Duurzaam en eerlijk. We zullen samen met het Havenbedrijf, groene bedrijven en maatschappelijke organisaties inzetten op het opleiden van de havenwerkers van de toekomst, die slimme, duurzame oplossingen bedenken. Zo creëren we meer werkgelegenheid en stimuleren we duurzaamheid.

Nieuwe energiebronnen

Naast het aanleggen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, biedt de haven ook veel mogelijkheden: naast het gebruik van restwarmte uit de haven stimuleren wij het gebruik van aardwarmte.

De Rotterdamse gasmeter op nul

We gaan een start maken met het afkicken van onze gasverslaving. In Rotterdam worden alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting gebouwd, met andere warmtebronnen. Daarnaast starten we met het laten ombouwen van bestaande woningen naar woningen zonder gasaansluiting, met een regeling voor extra kosten van bijvoorbeeld een nieuw fornuis.

Duurzame mobiliteit

Meer oplaadpunten elektrische auto’s

Er zullen meer oplaadpunten komen voor elektrische auto’s en scooters.

Fietsen en OV stimuleren

De fiets krijgt prioriteit boven het autoverkeer, door middel van een stelsel van stad doorkruisende fietspaden en het geven van voorrang aan fietsen bij kruisingen. Ook gaan we autoluwe zones in de stad drastisch verruimen zodat meer mensen gestimuleerd worden met de fiets, OV of lopend naar de stad te gaan.

Recht op schone lucht

Schone lucht is een mensenrecht. Rotterdammers mogen niet ziek worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit overschreden worden, komen wij in actie. Benzinescooters worden geweerd van de fietspaden en binnen vijf jaar afgeschaft. We weren het doorgaande verkeer door de stad.

Circulaire economie

Iedereen kan afval scheiden

Thuis afval scheiden is op dit moment vaak lastig in veel delen van Rotterdam. De faciliteiten voor het scheiden van afval worden beter bereikbaar en er worden meer containers voor plastic, groen, papier en glas geplaatst. Hoogbouw verdient hierbij speciale aandacht, gezien de huidige problemen om gescheiden afval op te halen. Daarnaast zorgt de gemeente dat er kleinschalige milieuparken in de wijk komen.

Bedrijven investeren mee

We helpen bedrijven om zich sterk te maken voor veranderingen en te investeren in duurzame groei en sociaal ondernemerschap.

Banen in duurzaamheid zijn duurzame banen

Door in te zetten op duurzaamheid leiden we jongeren op voor toekomstbestendig werk.

Groen Rotterdam

Groen is geen kostenpost maar een investering voor de stad, mens en natuur, die direct rendeert op economisch en welzijnsgebied. De groene sector is niet gebaat bij eenmalige subsidies maar wel met duurzame ondersteuning, beleid en investeringen. De krachten van kleine en grote groene initiatieven kunnen het beste gebundeld worden via één groen loket.

Lees hier ons duurzaamheidsplan “PvdA is solidair, ook met de komende generaties“.