Onderwijs & ontwikkeling

Onderwijs is de basis. Ieder kind in Rotterdam heeft recht op het beste onderwijs. Zoals goed werk de beste weg is uit de armoede, is goed onderwijs de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen. De PvdA knokt voor verbetering van boven tot onder in het Rotterdamse onderwijs: om het onderwijs toegankelijk en betaalbaar, breed en goed te laten zijn.

Toegankelijk en betaalbaar onderwijs

Ondersteuning van voorschools onderwijs

Achterstanden worden al opgelopen voordat de basisschool begint! Voorschools onderwijs moet voor ieder kind in Rotterdam aantrekkelijk en betaalbaar gemaakt worden. De doelgroepkinderen krijgen nu 12 uur per week voorschoolse educatie, we willen het verruimen naar 20 uur per week.

Redelijke vrijwillige ouderbijdrage

Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn om het beste uit je onderwijs te halen. We gaan met de scholen in gesprek om een Rotterdamse richtlijn te maken voor betaalbare ouderbijdrages. Ook gaan we iedereen in de bijstand met kinderen in schoolgaande leeftijd, 35 euro per kind per jaar geven ter compensatie van de ouderbijdrage.

Eerlijke selectie

Selectie op scholen op basis van inkomen, sociale klasse of andere uitsluitingsnormen is afgelopen. We gaan actief discriminatie bestrijden.

Kostenvrij mbo

De gemeente gaat met mbo-instellingen in gesprek om een pilot te starten om het mbo kostenvrij te maken. Kosten moeten beperkt worden tot het lesgeld, extra ‘verrassingen’ als kosten voor gereedschap, boeken en andere materialen schaffen we af.

Kinderen helpen zich te ontwikkelen tot breed geschoolde Rotterdammers

Brede buurtscholen in Rotterdam

Het vraagt een goed sociaal verband om kinderen groot te brengen. We willen dat kinderen zich ontwikkelen door scholen, kinderdagverblijven, muziekscholen, sportvereningen en andere partners samen te laten werken aan een dagaanbod gericht op talentontwikkeling.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

Aandacht voor cultuurbegrip: Ken je geschiedenis, ken je toekomst

In het onderwijs is aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. In Rotterdam besteden we aandacht aan de diversiteit van de stad. Van het humanistisch gedachtengoed van Erasmus tot aandacht voor het slavernijverleden en arbeidsmigratie. Ons slavernijverleden krijgt een volwaardige plek in ons collectief geheugen. Kiezen we voor die ene grote bek die denkt dat ‘de Nederlandse cultuur’ bestaat uit zwarte piet, of leggen we de Sint ook op dat het pietenkorps een afspiegeling is van de samenleving? Wij kiezen voor het laatste. We hebben aandacht voor alle culturen en feestdagen. Daarom willen we Rotterdamse kinderen de kans geven vrij te nemen op feestdagen die ze zelf belangrijk vinden.

Voldoende aandacht

Schoolklassen moeten kleiner om kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. Ook moet er meer aandacht, middelen en deskundigheid komen op het gebied van passend onderwijs.

Stageplaats als opstap naar een baan

Stage is het begin van je werkende leven, niet het einde van je schoolgaande leven. We willen krachtige maatregelen die het aanbieden van stageplekken met garantie op vast werk aantrekkelijker maken.

Investeren in docenten

Maatregelen tegen dreigend lerarentekort

We gaan samen met de hogescholen meer leraren opleiden en daarnaast Rotterdam aantrekkelijk maken voor leraren om hiernaartoe te komen. Ook gaan we mensen die ervaring hebben in het onderwijs, maar nu zonder baan zitten, goed opleiden tot volwaardige leraren.

Het Rotterdamse Lerarenfonds voor bijscholing van docenten

PvdA wil ook investeren in de kwaliteit van docenten. Leraren dienen geschoold te worden om onze leerlingen op te leiden tot echte Rotterdammers. Rotterdammers weten dat we culturele, seksuele en religieuze diversiteit belangrijk vinden, dat we maatschappelijke spanningen in de klas met elkaar uitpraten en niet uitvechten, en dat persvrijheid erbij hoort in een rechtstaat.

Diverse docententeams

We streven naar docententeams die een afspiegeling zijn van de samenleving.