Wonen & wijken

Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dan moeten er wel genoeg huizen zijn die ook nog een beetje te betalen zijn. Daar maakt de PvdA werk van.

Voldoende betaalbare woningen

Voorraad sociale woningen op peil houden

We gaan met corporaties in gesprek om meer eengezinswoningen te bouwen voor gewone gezinnen met kinderen. Er komen ook meer goede, betaalbare woningen  voor starters,  studenten en ouderen.

Wonen op maat

Vaak zie je nu mensen wonen in huizen die helemaal niet geschikt voor ze zijn. We gaan ons inzetten voor meer woningen voor ouderen, meer geschikte huizen voor mensen met een GGZ-achtergrond en voor meer opvangplekken voor mensen die echt even niet meer thuis kunnen blijven.

Huurteams om huurproblemen op te lossen

Om te hoge huren en achterstallig onderhoud in de particulieren huursector aan te pakken, stelt de gemeente Huurteams in om huurders laagdrempelig te helpen met procedures bij de Huurcommissie.

Gezonde, bruisende en veilige wijken

Een diverse wijk is een blije wijk

We gaan meer wijken stimuleren waar jong en oud, verschillende culturen, arm en rijk, door elkaar wonen. Bewonersinitiatieven zorgen voor samenhang in de wijk, daarom willen we meer geld en ondersteuning voor de bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties. Daar worden we allemaal vrolijker van.

Veilige wijken, veilige stad

Wijkagenten moeten meer middelen en een centrale rol krijgen in de veiligheid van de wijk. Ook investeren we in de-radicaliseringsprogramma’s.

Geschikte buitenruimte

In een wijk waar veel kinderen wonen moeten auto’s niet hard door de wijk crossen, in een wijk waar veel ouderen wonen moet je wel met je rollator naar buiten kunnen. Wij zorgen dat Rotterdam schoner en groener wordt en dat de buitenruimte goed gebruikt kan worden door mensen die er in wonen.

Uitnodigende openbare ruimte

Veel plekken in Rotterdam stimuleren vooral om er niet te zijn. Wij willen de openbare ruimte zo inrichten dat dit uitnodigt om gezond gedrag te vertonen. We investeren in fietspaden, parken en hufter-proof fitnessplekken voor buiten.

Groenerdam

Een toekomstbestendige stad is een groene stad. We zorgen voor meer bomen en planten op school- en openbare pleinen. We gaan met een sloopregeling de strijd aan met verstening, want zo dragen we ons steentje bij aan waterberging. We openen een groenloket bij de gemeente voor bewonersinitiatieven en stimuleren meer wijktuinen en stadslandbouw.

Gezellig toerisme

We kunnen wachten tot we overlopen worden door toerisme uit de rest van de wereld, maar dan krijg je Amsterdamse toestanden. We willen een toekomstplan maken om meer toerisme naar Rotterdam te krijgen maar tegelijkertijd dat in goede banen te leiden.

Wij ondersteunen het manifest “voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam vanaf 2018