Zeker zijn in 010

Iedereen heeft recht op een fijne toekomst. Daar strijdt de PvdA voor. We willen niet dat Rotterdammers zich onzeker voelen over hun baan, inkomen, huis, buurt, onderwijs of zorg.  Zekerheid betekent ook dat je in vrijheid kunt leven en niemand buitenspel staat, eenzaam is of wordt gediscrimineerd.

Samen bouwen wij aan een toekomst met kansen voor álle Rotterdammers.

ZEKER ZIJN in 010:

Zeker van Goed Wonen

 • Bouw 30.000 extra woningen, voor Rotterdammers met een kleine beurs, voor studenten, starters, gezinnen en ouderen die in hun buurt willen blijven wonen.
 • Woningen verduurzamen. Voor een lagere energierekening en voor banen.

Zeker van Goede Zorg

 • Een collectieve zorgverzekering, zonder eigen risico, voor alle Rotterdammers.
 • Investeren zodat meer Rotterdammers de zorg weten te vinden en toegang krijgen. Minder bureaucratie en wachtlijsten.
 • Ouderen moeten terecht kunnen bij één loket. Daarom: een Ouderenambassadeur.

Zeker van Goed Werk

 • 1000 basisbanen. Echte banen, die de buurt versterken: wijkconciërges, medewerkers in speeltuinen, buurthuizen, speelplaatsen.
 • Een Rotterdams scholingsfonds: Rotterdammers scholing bieden voor een nieuwe baan of om aan het werk te blijven.

Zeker van Goed onderwijs

 • Meer geld naar voorschools onderwijs en naar het MBO
 • Lerarentekort wordt aangepakt: meer leraren opleiden, bijscholen en Rotterdam aantrekkelijker maken voor leraren.

Zeker uit de Armoede

 • Jongeren uit de schulden. Schulden overkopen, zodat er ademruimte is voor een nieuw begin.
 • Geen lokale lasten (afvalstoffenheffing) voor mensen met een kleine beurs
 • Geld bedoeld voor kinderen in armoede gaf Leefbaar Rotterdam uit aan lantaarnpalen. Onacceptabel. Alle kinderen moeten kunnen sporten, een verjaardag kunnen vieren, met ontbijt naar school.
 • Betere toegang schuldhulpverlening, tegen malafide schuldbemiddelaars.

Zeker van een Duurzame toekomst

 • Minimaal 150 miljoen voor duurzaamheid. De doelstellingen van Parijs zijn leidend! Meer duurzame bedrijven met meer duurzame banen, meer energie zuinige woningen, betere luchtkwaliteit.

Zeker van een veilige buurt

 • Tegen discriminatie, homohaat en islamofobie. Tegen seksuele intimidatie.
 • Huisjesmelkers de stad uit, woonoverlast aanpakken.
 • Meer ruimte voor de buurtagent: met en voor bewoners inzet voor een veilige buurt.
  Tegen verkeersaso’s, voor een veilig openbaar vervoer.

Schouder aan schouder, tegen hitsers en terreur!

Hart tegen Hard

De PvdA gaat voor een stad waar Rotterdammers naast elkaar staan, niet tegenover elkaar. Helaas hebben we te maken met politieke partijen die groepen Rotterdammers tegen elkaar opzetten, polariseren in plaats van te komen met oplossingen. Angst en haat zorgen niet voor een fijn thuis, goed werk of handen aan het bed.

21 maart bepaal jij de toekomst van de stad. Waar we samen bouwen aan een toekomst met kansen voor álle Rotterdammers. Van Hillegersberg tot Hillesluis. Kom in actie!

Stem 21 maart PvdA!

Lees hier wat we nog meer met de stad willen!