Zorg & gezondheid

De afgelopen jaren zijn er meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. En hoewel de gemeente dit met de beste bedoelingen heeft opgepakt, zijn er ook dingen misgegaan. Wij gaan dat repareren! We zien dat mensen in arme wijken gemiddeld jaren minder oud, en nog meer jaren ongezonder oud worden, dan de mensen in de goede wijken van de stad. Daar moet wat aan gebeuren. Belangrijk is dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen in de samenleving, ongeacht beperking of chronische ziekte. Dat betekent: zorg op maat, dichtbij en toekomstgericht.

Bereikbare zorg in de wijk

Versterken Wijkteams

De professionals van de wijkteams moeten kunnen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor de mensen in de wijk. Wijkteams krijgen meer tijd en geld om zich bij te scholen, bijvoorbeeld in de complexe wereld van de jeugdzorg. We gaan ook investeren in langdurige contracten zodat continue zorg geleverd wordt, Het  WMO-budget moet uitgebreid worden zodat we gepaste zorg aan kunnen bieden. We gaan voor een betere communicatie en minder administratie. Ook willen we dat de Wijkteams makkelijk bereikbaar zijn voor degenen die deze zorg nodig hebben. Als je behoefte hebt aan zorg, word je binnen twee weken geholpen.

Betaalbare zorg

Zorgkosten moeten behapbaar blijven voor Rotterdammers, zodat iedereen gebruik kan maken van goede zorg. Daarom moet de Rotterdamse Collectieve Zorgverzekering beschikbaar komen voor alle Rotterdammers, waarin het eigen risico wordt meeverzekerd. De gemeentebijdrage aan de zorgpremie voor Rotterdammers met een klein inkomen, moet weer ingevoerd worden.

Zorg op maat

Ondersteuningspakket voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn goud waard. We mogen best beter voor onze mantelzorgers zorgen. Bijvoorbeeld door gratis ov of door te zorgen voor professionele achterwacht als ze even een dagje niet kunnen, of als ze een dagje voor zichzelf willen plannen.

Jongeren- en Ouderenambassadeur

Voor de veiligheid hadden we de stadsmarinier, voor de ouderen willen we de ouderenambassadeur. In vergrijzende wijken stellen we iemand aan die alles weet over de mensen in de wijk, en die weet hoe ze de beste zorg kunnen krijgen. De jeugdzorg heeft momenteel expliciet aandacht nodig, vandaar een ambassadeur die dat in het oog houdt. Beiden werken nauw samen met de wijkteams.

Anticiperen op de zorg van morgen

Inzet op preventie

De levensverwachting van Rotterdammers is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Samen met de Erasmus Universiteit en maatschappelijke organisaties zetten we in op grootschalige preventieprogramma’s gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat we bijvoorbeeld obesitas, alcoholgebruik en drugs onder jongeren goed aan kunnen pakken. In Rotterdam is ieder sportveld en schoolplein rookvrij!

Rotterdamse school voor zorg en innovatie

De zorg verandert snel en kan veel beter. Daarom willen we met de “Rotterdamse school voor zorg en innovatie” zorgen dat alle zorgverleners in Rotterdam op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken in de zorg en dat er samengewerkt kan worden aan innovatie. Aandacht voor zorginnovatie is hard nodig in de thuis- en verpleeghuiszorg.

Inzetten op E-zorg

E-zorg kan het leven en werk van zowel patiënten als zorgprofessionals en mantelzorgers gemakkelijker maken. Het is een middel, geen doel. Gemakkelijk afspraken maken, de beschikking hebben over je eigen gegevens en niet altijd heen en weer moeten reizen voor controles betekenen winst. Mensen die zelf meer regie wensen, hebben hiervan voordeel terwijl de tijdswinst die het oplevert, besteedt kan worden aan meer ondersteuning voor anderen die meer ondersteuning nodig hebben.

We ondersteunen de aanbevelingen van het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.