Gebiedscommissielid Centrum

Abdelhafid Boulhrir

Zeer enthousiaste en betrokken bewoner uit het Oude Westen. Weet wat er speelt in het Centrum. Ruime ervaring in de hulpverlening en kan daardoor goed luisteren en ophalen bij bewoners wat er speelt. Gezien zijn ervaring is hij in staat te schakelen tussen bewoners, politiek en beleid.