JS Penningmeester

Adem Mustafa Negash

Mijn naam is Adem Mustafa en momenteel volg ik de opleiding Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor het komende bestuursjaar vervul ik de functie van penningmeester. Zoals velen dat hebben ervaren, kreeg ik na de vernietigende verkiezingsuitslag van 2017 het gevoel dat ik niet langer aan de zijlijn moest toekijken, maar me actief moest gaan bemoeien met de politiek en met de PvdA. Ik vind het namelijk belangrijk dat we opkomen voor de zwaksten onder ons. Onder aanvoering van onze Frans hebben wij een geweldig resultaat geboekt bij de Europese verkiezingen. Het is nu van belang deze lijn door te trekken en de partij weer uit haar slop te trekken. Ik heb veel zin om dit samen met jullie te gaan bewerkstelligen!