Gebiedscommissielid Hoogvliet

Ahmet Gungor

Woont in Tussenwater. Ahmet was 7 jaar voorzitter van de Turkse Vereniging in Hoogvliet. Is verbinder tussen de gemeenschappen. Is werkzaam op de ICT afdeling van de nationale politie in Utrecht. Ahmet is goed bekend met Hoogvliet. Heeft zicht op de problemen die er zijn vanwege de snelle bouw. Hij zet zich in om te komen tot een oplossing voor de mensen.