Gebiedscommissielid Overschie

Anne Snoeck – Henkemans

Als vice-voorzitter van de gebiedscommissie afgelopen vier jaar er in geslaagd om veel bewonersinitiatieven van alle bewoners van Overschie te verkrijgen en te realiseren. Wil zich komende periode sterk maken voor het behoud van voorzieningen in Overschie. Als dorp binnen de stad is het belangrijk dat de bewoners elkaar tegen komen en zo zich met elkaar verbonden voelen.