Gebiedscommissielid Centrum

Arja den Ouden

Mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de Gebiedscommissie Centrum is dat ik betrokken en gedreven ben om het centrum weer een sociaal gezicht te geven zodat de bewoners mee kunnen komen in de samenleving. Aandacht voor de problematiek bij bewoners die niet voldoende zelfredzaam zijn.

Een balans tussen de belangen en het woongenot van bewoners in het centrum en niet alleen de focus op de economische belangen.  Ook aandacht voor een gezondere woonomgeving voor bewoners in het centrum maar ook meer betaalbare (sociale) woningen.