Algemeen bestuurslid

Chris van Krimpen

Secretariaat, Bestuurlijke Zaken, Wijkaangelegenheden, Webmaster
Chris van Krimpen

Over Chris van Krimpen

Chris van Krimpen is een oudgediende van de PvdA en was al in 1972 penningmeester van het gewest Rotterdam. Hij werd in 1976 lid van de Eerste Kamer en werd na een langdurig verblijf in het buitenland in 1989 enige jaren lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij werkte van 1992 tot 2017 voornamelijk in Oost Europa, Azië en Afrika als havenjurist voor de Wereldbank en de EU.

Hij gelooft in de sociaaldemocratische boodschap van de PvdA die volgens hem moet worden geherformuleerd na een (te) langdurige fleurt met het neoliberalisme. Hij houdt zich vooral bezig met ideologische vorming, reorganisatie van het lokale partijbestuur en wijkaangelegenheden. Tevens is hij eindredacteur van de Rotterdamse website en secretaris van de lokale Kenniskring Socialisme en Democratie.