Fractievoorzitter

Co Engberts

Bouwen, Wonen, Buitenruimte, Onderwijs en Cultuur

De afgelopen vier jaar heb ik mij als raadslid ingezet voor het onderwijs en de cultuursector in Rotterdam. Ik heb mij in die tijd met veel onderwerpen bezig gehouden, zoals het lerarentekort en een eerlijke beloning voor de Rotterdamse kunstenaar. Daarnaast heb ik mij hard gemaakt voor het aanpakken van kansenongelijkheid in het onderwijs. Het moet niet mogelijk zijn dat kinderen van laagopgeleide ouders een lager schooladvies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Dat is dan ook waar ik voor sta en wat mij drijft: Rotterdam een beetje socialer en rechtvaardiger maken.