JS Secretaris

Hevien Dahly

Hierbij wil ik graag mijn motivatie kenbaar maken voor het komende bestuursjaar. Na een jaar te hebben meegedraaid in het huidige bestuur, zit het er voor mijn gevoel nog niet op en al helemaal niet als secretaris.

Het afgelopen bestuursjaar. Als ik die drie woorden in mijn hoofd herhaal, deze opschrijf en uitspreek, speelt zich een lange film versneld af in mijn hoofd. Gedachten, gevoelens en gebeurtenissen van al hetgeen dat we beleefden (of wilden beleven) als bestuur doemen dan op. Maar geen zorgen hoor: hiervoor klinkt waarschijnlijk dramatischer dan ik daadwerkelijk bedoel. Uiteindelijk kijk ik met een big smile terug op al onze bezigheden, hoeveel tijd en energie deze ook mochten vergen. ‘s Ochtends op het Centraal Station flyeren, de kandidatenlijst van de gebiedscommissies samenstellen, ‘s nachts de nieuwsbrieven aan de leden schrijven: zomaar een paar activiteiten waar ik me mee bezig heb gehouden en waar ik graag mee door zou willen gaan als ik het mandaat krijg op de algemene ledenvergadering.