Wijkraadslid Noord - Liskwartier

Koen Istha

Koen Istha woont sinds 2002 in Rotterdam en werkt als docent in het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast is hij vrijwillig brandweerman in de wijk.

“Als leraar op een school voor kinderen met gedragsproblemen zie ik van dichtbij dat de kansen voor kinderen in onze stad niet altijd even eerlijk zijn verdeeld. Dat is geen abstract of cijfermatig verhaal maar een realiteit waarin kinderen leven. Ook in mijn eigen wijk wil ik me daarom inzetten voor armoedebestrijding, veiligheid en een groene buitenruimte.”