Wijkraadslid Kop van Zuid - Entrepot

Marianne Melcherts

Marianne Melcherts

Over Marianne Melcherts

m.melcherts@wijkraadrotterdam.nl

Mijn drijfveer is dat ik een positief geluid wil laten horen. De Kop van Zuid – Entrepot moet een plezierige leefomgeving worden (en blijven) waarin iedere bewoner zich thuis voelt. Ik meen dat dit onder andere kan worden bereikt door te zorgen voor schonere straten, veiligere verkeerssituaties, een goede communicatie richting de bewoners en het tot stand brengen van meer verbinding tussen de bewoners.

Bij de uitoefening van mijn werk als wijkraadslid verwacht ik veel te hebben aan mijn juridische achtergrond en aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. Niet voor niets luidde mijn verkiezingsslogan “Op de KOP van Zuid met HART voor Zuid”.