JS Voorzitter

Martijn Morsink

Een jaar waarin veel is gebeurd: de gemeenteraadsverkiezingen, leerzame activiteiten en vooral ook heel veel gezelligheid. In dit jaar ben ik van de functie penningmeester doorgeschoven naar de functie van voorzitter. Als voorzitter heb ik dit jaar heel veel geleerd, heel veel mensen leren kennen en ben ik nog meer betrokken geraakt bij onze vereniging, zowel de bij JS als de PvdA Rotterdam. Ik kijk met trots terug op de maanden dat ik voorzitter ben geweest, zo zijn we erg betrokken geweest bij de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen en is de sfeer binnen de afdeling altijd erg goed geweest. Ik zal de geweldige karaokeavond tijdens het kerstdiner dan ook niet snel vergeten.

Voor het komende jaar wil ik mij weer kandideren voor het voorzitterschap van de JS Rijnmond. Na de verkiezingen was er optimisme en veel energie voor de toekomst. Om de PvdA weer verder te helpen speelt de JS een cruciale rol. Wij zijn als jonge leden de toekomst van de partij. Daarom vind ik het zo belangrijk dat juist nu, met de energie en het optimisme van na de verkiezingen, kan worden doorgepakt, dat wij als jongeren meer ons politieke geluid laten horen. Wij kunnen dat geluid laten horen als we actief op zoek gaan naar de thema’s die voor de jongeren in Rotterdam spelen en daar dan een sociaaldemocratische boodschap aan verbinden. Naast de politieke invulling voor het komende jaar vind ik het belangrijk dat er ook genoeg gezelligheid is binnen de afdeling. Daarom zal de maandelijkse borrel in stand gehouden worden, waar er gedronken en gezongen kan worden. Een ander belangrijk punt is de samenwerking met andere PJO’s. Het afgelopen jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd met andere jongerenpartijen. Dit was naar mijn mening zeer positief en in het komend jaar zullen we kijken hoe we die samenwerking weer kunnen gaan invullen.

Het lijkt mij een eer om nog een jaar de voorzitter van deze geweldige afdeling te mogen zijn. Ik hoop op jullie steun!