Secretaris

Mirjam van Tiel

(interne) communicatie (bv brievenbus afdeling, site), ledenadministratie en bestuurssecretariaat, lid verkiezingsprogrammacommissie, vertrouwenspersoon (zoekt indien nodig contact met integriteitscommissie)