Penningmeester

Ronald Bethlehem

beheer Smalthof, fractievolger, fondsenwerving, landelijk penningmeester-overleg, afdrachten (fractie)leden, relatie vereniging met onderafdelingen, kenniskringen, lid kenniskring economie