Penningmeester

Ronald Bethlehem

Financiën, Beheer partijkantoor Willem Smalthof 95 en Fondsenwerving

Ronald Bethlehem is econoom en werkt in het bedrijfsleven. Hij werd in 2021 penningmeester van het afdelingsbestuur. Voordien was hij gedurende zes jaar lang de coördinator van de landelijke werkgroep economie van de PvdA.

In zijn jonge jaren was het lid van de Deelgemeente Rotterdam Noord. Daarna fungeerde hij gedurende negen jaar als penningmeester van Onze Woongemeenschap, een woningbouwvereniging die actief was in Rotterdam Zuid. In die periode was vooral standsvernieuwing het belangrijkste thema.

Wonen, werk en inkomen en de sociale kant van de energietransitie hebben zijn warme belangstelling.

Ronald staat voor een brede en sterke sociaaldemocratie, gelijke kansen en goede sociale voorzieningen in een solidaire samenleving.