Doneer aan de campagne

Draag jij ook een steentje bij?

De ongelijkheid tussen mensen is te groot en neemt steeds verder toe. Daaraan moet wat gebeuren! Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, een betaalbare woning in een veilige woonomgeving, ouderenzorg die betaalbaar blijft, een steuntje in de rug als die nodig is; het is voor teveel Rotterdammers en Nederlanders niet meer vanzelfsprekend.

Wij werken hard in de komende verkiezingscampagne om onze sociaaldemocratische boodschap te verspreiden. Daarbij willen wij alles inzetten wat we kunnen, want wij staan voor een beslissende keuze.  Krijgt iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk leven of gaat de vernietiging van de natuur en de onrechtmatige verrijking van een kleine groep gewoon door? Daarom willen wij jong en oud vragen om de Rotterdamse campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen te steunen. Doneer, en help de campagne over de eindstreep.

Wat doen we?

Dankzij jouw steun kunnen wij de komende weken in Rotterdam:

  • 4 sandwichborden ophangen, voor 10 euro
  • 10.000 flyers verspreiden, voor 80 euro
  • 4 radiospotjes uitzenden op Radio Rijnmond (prime-time), voor 500 euro
  • 500 fraai gedrukte programmaboekjes (Een Rotterdamse Visie) voor 1000 euro.
  • 1 hele pagina in de Rotterdam-bijlage van NRC, voor 3.700 euro

Doneer!

Draag je ook een steentje bij? Doneer aan de campagne en maak jouw bijdrage over op rekeningnummer NL09 RABO 0382 2802 88 ten name van Partij van de Arbeid Rotterdam, onder vermelding van ‘Campagne TK23’.

Samen maken we de Partij van de Arbeid in november 2023  de grootste partij in Nederland!

Doneer aan de PvdA Rotterdam!