Onze mensen

Het Bestuur van de PvdA Rotterdam is verantwoordelijk voor de (vereniging) Partij van de Arbeid Rotterdam. De afdeling telt op dit moment zo’n 1500 leden.

Gemeenteraadsleden zijn onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Rotterdam. Zij worden eens in de vier jaar gekozen door de bewoners van de stad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en beslist over de voorstellen en het beleid van het college (burgemeester en wethouders).

Wijkraadsleden vertegenwoordigen de PvdA Rotterdam in wijkraden van Rotterdam. Wijkraden zijn het geluid van hun gebied of wijk. Ze adviseren het college van burgemeester en wethouders en de PvdA fractie gevraagd en ongevraagd over zaken die spelen in hun gebied of wijk.

Fractiemedewerkers zijn de rechterhand van de gemeenteraadsleden van de PvdA. Zij helpen de gemeenteraadsleden bij allerhande zaken zoals het inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen, contact houden met Rotterdammers en organisaties en het organiseren van werkbezoeken.

De Jonge Socialisten Rijnmond is de (onafhankelijke) politieke jongerenorganisatie van de PvdA. Rotterdam valt onder de afdeling Rijnmond en doen regelmatig activiteiten.