In gedachten – Bram Peper

23 augustus 2022

Zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat Bram Peper is overleden.

Deze metaalarbeiderszoon, die het schopte tot hoogleraar, burgemeester en minister, gold jarenlang als invloedrijke PvdA- partijbestuurder en belangrijk politiek denker. Hij schreef de teksten die ten grondslag lagen aan historische speeches van Joop den Uyl en Wim Kok.

Voor velen is Bram vooral gekend als de man die maar liefst zestien jaar het ambt van burgemeester vervulde in Rotterdam, van 1982 tot 1998. In deze periode werd Rotterdam getransformeerd van stad zonder hart, verouderde stadswijken en een gerichtheid op de haven, naar de moderne, aansprekende, levendige stad die het nu is en internationaal op de kaart staat. De stad waarin Rotterdammers trots zijn op de skyline, de koopgoot en de Zwaan. Een prestatie die velen toeschrijven aan deze burgemeester, en aan de colleges uit die periodes met aansprekende wethouders als Joop Linthorst, Pim Vermeulen en de stedenbouwkundige Riet Bakker. Pim Vermeulen roemt Bram Peper, terugblikkend op de samenwerking, als zeer kundige bestuurder, maar vooral om de warme relatie en de prettige samenwerking die hij in het college zocht.

In 1998 werd Bram door Wim Kok naar Den Haag gehaald als minister van Binnenlandse Zaken. Zijn ministerschap eindigde in 2000 toen hij zich terugtrok om zich te verdedigen in wat bekend is geworden als ‘de Bonnetjesaffaire’. Deze affaire heeft een wissel getrokken op de relatie tussen Bram, de PvdA in Rotterdam en het Rotterdamse stadsbestuur. De relatie met het stadsbestuur werd symbolisch hersteld in 2008 met de onthulling van zijn portret op het stadhuis. Voor de Partij gold Bram Peper als immer kritisch lid en, hoewel minder betrokken na zijn aftreden als minister, nog altijd bereid om vele partijgenoten, landelijk en in Rotterdam, van advies te dienen en het gesprek aan te gaan over de staat van de stad, het land en de partij.

Met de woorden van onze voorzitter, Esther-Mirjam Sent: “Tijdens mijn laatste bezoek aan hem stond zijn deur wagenwijd open. Hij sprak bezorgd over de afbraak van de overheid en pleitte juist voor een sterke staat. Opmerkzaam, slim en betrokken. We wensen, de familie, zijn vele vrienden veel sterke toe.”

Bestuur en fractie
PvdA Rotterdam