27 september 2021

Kandidaat-voorzitters Esther-Mirjam Sent, Ger Rolsma en Taco Kuiper stellen zich voor!

Nelleke Vedelaar legt op 2 oktober haar voorzittershamer van de landelijke PvdA neer. Dit betekent dat de leden van de PvdA op het congres van die datum een nieuwe voorzitter van onze partij kiezen. In samenwerking met PvdA Zuid-Holland geven wij alle kandidaten voor het voorzitterschap de komende maanden de gelegenheid om zich te presenteren.

Voor het reces presenteerden en debatteerden 5 kandidaten (Binnert, Frank, Gerard, Pieter Paul en Reshma) in Rotterdam.
Filmpje hiervan: https://www.youtube.com/watch?v=2ydsPXLXodQ&t=49s 

Met Esther-Mirjam Sent, Taco Kuiper en Ger Rolsma hebben nog drie sterke kandidaten zich in de strijd om het voorzitterschap gemengd. We vroegen hen te reageren op een stelling en stellen hen aan je voor.

Esther-Mirjam Sent

Esther heeft een simpel plan: iedereen in de partij telt mee en doet mee. De leden ziet zij als het fundament van de partij. Ze wil de partij maken tot een ideeënpartij, ze gaat uit van een dienstbaar voorzitterschap en wil werken aan het bundelen van de krachten met politieke bondgenoten als de vakbeweging, ngo’s en verenigingen. Momenteel is Esther senator namens de partij en zij zat de commissie voor die schreef aan ons laatste partijprogramma.
Zie voor meer informatie https://mijnplanvoordepvda.nl

Stelling 1. Kleine afdelingen zitten teveel in het one-size-fits-all keurslijf van grotere afdelingen.

Eens, vooral kleine afdelingen hebben nog weleens hun handen vol aan administratie waardoor ze aan het politieke handwerk of campagne-activiteiten niet toekomen. Waar dat gewenst is, kunnen op centraal of regionaal niveau administratieve taken worden overgenomen. Waar kleine afdelingen behoefte hebben aan een regionale voortrekker, stimuleren we die ontwikkeling. Ook kunnen zusterafdelingen elkaar helpen met tips, of met het bundelen van vrijwilligers in campagnes. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling Eindhoven die omliggende afdelingen onder haar hoede neemt. Maar ook in Rotterdam kan ik me voorstellen dat er omliggende afdelingen zijn die de expertise en mankracht van de afdeling Rotterdam goed kunnen gebruiken. Die samenwerking moeten we stimuleren.

Filmpje https://youtu.be/Ou4jTCX6TBY

 

Taco Kuiper

Taco Kuiper wil de partij sterk maken en vernieuwen. Hij wil het lidmaatschap vooral voor jongeren veel aantrekkelijker maken. Hij juicht samenwerking op links toe: “Door krachten te bundelen staan we sterker en kunnen we beter invulling geven aan onze sociaaldemocratische idealen.”  Taco Kuiper was in Zoetermeer wethouder van 2014 tot 2018. Hij heeft 4 jaar lang voor Zoetermeer de portefeuilles sociale zaken/werk en inkomen, armoedebeleid, wonen en het vastgoedbedrijf gehad.
Volg Taco op Facebook:  (2) Taco Kuiper | Facebook 

Stelling 2.  Interne regels en procedures staan de discussie binnen de partij in de weg.

Er zijn verschillende thema’s binnen de PvdA die onvoldoende zijn bediscussieerd en uitgesproken. Hierdoor is ook voor de kiezers niet goed duidelijk waar we staan. Denk hierbij aan milieu, vluchtelingenopvang en internationale samenwerking. Het gesprek hierover moet plaatsvinden binnen de partij maar ook met mensen van buiten de partij. Uiteindelijk is het ons congres of ledenraad  waar het gesprek binnen de partij uitmondt in besluiten die voor de partij belangrijke richting geven. Dit proces verloopt nu niet heel goed en als voorzitter wil ik ervoor inzetten om dit wel goed te laten verlopen. Daarbij hoort ook nog eens een hele kritische blik op de reglementen die we hebben. Wellicht kunnen daar zaken in verbeterd worden. Ik denk niet dat je het gebrek aan discussie binnen de partij aan de reglementen kunt toerekenen.

Filmpje https://youtu.be/apmbIwJtYgI   

 

Ger Rolsma

Ger wil als voorzitter het geluid van de leden hoorbaar maken bij de top. Ger vindt dat de voorzitter dienend moet zijn, verbindend en moet kunnen luisteren Hij wil dat talenten beter benut worden en er moet een deltaplan komen om de partij te moderniseren. De afgelopen jaren was Ger voorzitter van de PvdA Amsterdam-centrum. Deze verenigingservaring, van ledenraad tot campagnevoeren, wil Ger nu fulltime benutten voor de Partij.  
Meer informatie vind je op https://gervoorzitterpvda.nl
 

Stelling 3: Verjonging van de partij is op afstand de grootste prioriteit van de volgende voorzitter. 

De belangrijkste prioriteit van de volgende voorzitter is het electoraal terugwinnen van de achterban voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door Liliane Ploumen liefst wekelijks in het nieuws te laten verschijnen, door vertrouwenwekkend te zijn als partij, met een scherpe boodschap kan de PvdA weer politiek meer relevant worden.

Wat betreft de achterban krijgen twee groepen van mij prioriteit.

In de eerste plaats zijn dat de jongeren. Zonder jongeren heeft de partij geen toekomst. Door meer in te zetten op nieuwe linkse thema’s, zoals milieu, diversiteit, anti-racisme worden wij aantrekkelijk voor jongeren. Ook debatkringen voor jongeren, speciale activiteiten voor en door jongeren, online cursussen, etc. kunnen we aantrekkelijk worden voor jongeren. Ook samen actie voeren met jongeren, zoals voor een minimumloon van 14 euro of de klimaatdemonstratie versterkt de band met jongeren.

Een andere vergeten groep is de praktisch opgeleide middle class. De verpleegsters, pakketbezorgers, de metselaar, etc. Ze hebben een redelijk inkomen, maar zijn nog steeds solidair met mensen met een laag inkomen. Wij bereiken ze onvoldoende. Ook in deze groep zullen we veel meer energie moeten steken.

Dus het antwoord op de stelling is bevestigend, met een kleine nuance.

Filmpje: https://vimeo.com/584496859