Terugblik vanaf de Coolsingel: februari.

9 maart 2023

Het was een drukke politieke maand. Ondanks dat februari de kortste maand van het jaar is, hadden we twee gemeenteraadsvergaderingen. Aan mij de schone taak om er een aantal onderwerpen uit te pakken die we even extra aandacht willen geven. Dus daar gaan we!

Haven
Veel Rotterdammers kunnen de eindjes nog lastig aan elkaar knopen. Deze maand hebben we stakingen ervaren van bijvoorbeeld de medewerkers van Stadsbeheer, maar ook van de buschauffeurs in het streekvervoer en van de postbodes. Té veel Rotterdammers zien té weinig van hun harde werk terug op hun loonstrookje.
We vielen dus ook echt achterover toen we in de krant lazen dat er discussie was over het salaris van de nieuwe chef van het Havenbedrijf. Wat blijkt? Deze semi ambtenaar loodst zo’n zes ton op jaarbasis naar zijn rekening. We zijn dus gelijk in de pen geklommen om een debat aan te vragen. Hoe is dit mogelijk? Zeker gelet op het feit  dat we het ‘beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026’ (mond vol) nota bene op 2 februari hebben vastgesteld in de gemeenteraad. In dit beleidskader staat klip en klaar dat mensen die werken bij verbonden partijen van de gemeente, zoals het Havenbedrijf, niet meer dan de Balkenendenorm horen te verdienen (€223.000). We maken deze afspraken toch niet voor Jan Joker? In zijn vlammende betoog vroeg Co ook nog even of er nog meer mensen bij het Havenbedrijf meer verdienen dan de afgesproken Balkenendenorm. En ja hoor! Niet minder dan 18 mensen (inclusief de genoemde chef) verdienen meer dan de Minister-President. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Ons Tweede Kamerlid Henk Nijboer heeft ook al Kamervragen gesteld over de rol van de landelijke overheid in dit verhaal.

Zorg
Stemmen doet ertoe. Dit rechtse college, dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad van Leefbaar Rotterdam, de VVD, D66 en DENK, heeft de grootste bezuiniging ooit ingeboekt op de zorg. Ze bezuinigen €200 miljoen. Dat is een politieke keuze. De PvdA heeft hier tijdens de behandeling van de begroting in november 2022 al op gewezen. De PvdA staat juist voor een goede en betaalbare zorg voor alle Rotterdammers. We zitten er dus strak op. Ondanks dat de bezuinigingen al zijn ingeboekt, zijn er geen maatregelen gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling. Wij hebben om deze reden tégen de hele begroting gestemd. Een best zwaarwegende conclusie. Andere oppositiepartijen zoals de ChristenUnie of het CDA hebben voor de begroting gestemd op één voorwaarde: dat het college de maatregelen voor dit jaar in januari zou presenteren. Dit heeft het college beloofd. Maar ze zijn deze belofte niet nagekomen. We hebben tijdens de raadsvergadering van 23 februari dus een héél pittig debat gehad over deze gang van zaken. Richard was in topvorm (zeker het terugkijken waard). Het college heeft twee dingen fout gedaan: ze hebben maar een klein deel van de maatregelen gepresenteerd in plaats van het volledige pakket zoals beloofd. Daarnaast hebben ze deze maatregelen ook nog eens zónder goedkeuren van de gemeenteraad per 1 januari ingevoerd. Op deze manier wordt de volksvertegenwoordiging simpelweg buitenspel gezet. De coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, maar vooral D66, verdedigde het college te vuur en te zwaard. Zij vinden het blijkbaar géén probleem dat er miljoenen worden bezuinigd op de zorg van Rotterdammers zonder dat de gemeenteraad hierbij wordt betrokken, en dat het college afspraken niet nakomt. De voltallige oppositie (met uitzondering van Volt) stemde in met een motie van treurnis van de ChristenUnie. Dit is een zwaar instrument (gele kaart) dat niet zomaar wordt ingediend.

Schuldenindustrie
Na twee berichten waar mijn bloeddruk nogal van oploopt, is het misschien ook goed om een succes te belichten. Zoals we weten, is Sarah op een missie om de schuldenindustrie aan te pakken. Dit gaat met 4 van de 45 zetels in de gemeenteraad niet altijd even makkelijk. Ze investeert veel tijd en energie om andere raadsleden te overtuigen van onze analyse van het probleem, en dan vervolgens nog van ons standpunt hoe we het kunnen oplossen. Het liefst hadden we ons verkiezingsprogramma gewoon gepresenteerd aan de wethouder, maar politiek gaat soms met kleine stapjes. Dat vraagt om een lange adem. Maar gelukkig heeft Sarah die. Het is haar gelukt om een meerderheid in de raad te verzamelen voor een motie die zegt dat: “de gemeente moet in beeld krijgen hoe ernstig en groot het probleem van malafide bewindvoerders in Rotterdam is, en voorstellen doen hoe dit te verbeteren.” We gaan met dit proza geen literatuurprijs in de wacht slepen, maar we hopen dat ondanks de wollige bewoording er een eerste stap gezet wordt om de schuldenindustrie aan te pakken.

Houden jullie trouwens onze sociale-media goed in de gaten? Met dank aan Stella delen we, zeker op Instagram, steeds vaker video’s van debatten in de gemeenteraad!

En, last-but-not-least: We hopen jullie bij de campagneacties te zien! We wensen in het bijzonder onze Rotterdamse kandidaat voor de Provinciale Staten, Lars Klappe (#6), veel succes! Zuid-Holland heeft een sterke PvdA nodig.