Terugblik vanaf de Coolsingel: oktober.

2 november 2022

Afgelopen maand draaide alles op het stadhuis om geld, het college is namelijk met haar eerste begrotingsvoorstel gekomen. Het was deze week zaak voor alle partijen om dit flinke document door te spitten. Welke doelstellingen heeft het college? En hoeveel geld zetten ze hier tegenover? Met welk beleid gaan ze door? En door welke plannen gaat een streep? Zoals elke periode staat de begroting ook online: https://watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2023/

We zijn net als andere partijen druk bezig geweest met het lezen van de begroting en het opstellen van technische vragen. Wij zijn immers ook niet allemaal accountants. Toch is het wel handig om echt de cijfers goed in de vingers te hebben wanneer we het politieke debat aangaan. Terwijl iedereen met zijn of haar hoofd bezig was met de cijfers, zijn er natuurlijk ook gewoon reguliere debatten gevoerd. Hieronder licht ik er even een paar uit:

Op 6 oktober hebben we in de commissie op aandringen van Sarah met de burgemeester gesproken over de vele schietpartijen van afgelopen zomer. Hoe kan het toch dat ondanks al onze inspanningen het toch zo vaak fout gaat? Schietpartijen hebben een grote impact op de meest kwetsbare wijken van Rotterdam. Het is volgens Sarah dus bij uitstek een onderwerp waar wij ons voor moeten inzetten.

Een andere belangrijke vergadering vond plaats op 12 oktober. Wethouder Karremans lichte hier het besluit van het college toe om definitief te kiezen voor het bouwen van een nieuwe brug tussen Kralingen en Feijenoord. De PvdA is ontevreden met dit besluit. Wij zouden veel liever zien dat het college kiest voor de bouw van een tunnel waar ook de metro door zou kunnen.

Het derde onderwerp dat we even wilde aanstippen is de evaluatie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), hiervoor heeft Martin van Rijn in een onafhankelijke rol een rapport geschreven. Voor de PvdA staat voorop dat gelijke kansen vragen om ongelijk investeren. We zijn dus ook een voorstander van het investeringsprogramma dat NPRZ is, wel zien we kansen voor verbetering. We hebben vooral aandacht gevraagd voor de manier waarop bewoners ook echt mee kunnen doen, het investeren in goede banen en het beter borgen van de rechten van huurders.

Alles staat nu in het teken van de begrotingsbehandeling. Hier worden door de gemeenteraad de kaders opgesteld waar het college mee aan de slag kan. Het wordt een flinke zit en verspreid over twee vergaderingen op dinsdag 8 november en donderdag 10 november. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom op de publieke tribune voor deze ‘algemene beschouwingen’ van Rotterdam.
Laat het ons vooral even weten als je langs wilt komen via [email protected]!

Met vriendelijke groet,

Pelle Ram
Politiek medewerker