Terugblik vanaf de Coolsingel: augustus.

6 augustus 2022

Zoals jullie je vast wel kunnen voorstellen staat ook de politiek tijdens de zomervakantie even stil. Er zijn geen debatten gevoerd, geen commissievergaderingen ingepland en we hebben de wethouders niet stevig aan de tand kunnen voelen. De raadsleden en de ondersteuning hebben dus ook even met de beentjes omhoog gezeten. Tegelijkertijd staat een wereldstad als Rotterdam natuurlijk nooit stil. Er zijn festivals geweest, vakanties georganiseerd en feesten gegeven. Veel mensen hebben gelukkig een mooie zomer gehad.

Wel was het natuurlijk een enorm hete zomer. Dit roept natuurlijk ook tal van vragen op voor de gemeentepolitiek. Hoe richten we de stad beter in met meer schaduw? Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ouderen goed beschermd worden? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen verkoeling kan opzoeken?

Een andere politieke vraag die helaas weer duidelijk naar voren kwam deze zomer is die van het veiligheidsbeleid. Het is pijnlijk, maar weer zijn sommige delen van onze stad het toneel geweest van schietpartijen. Sarah heeft naar aanleiding hiervan een debat aangevraagd om met de burgemeester en de politiecommissaris van gedachten te wisselen over het veiligheidsbeleid.

Jullie hebben ook vast op het journaal gezien dat het niet goed gaat met de asielopvang in Nederland. Bijna dagelijks kunnen we lezen dat er mensen buiten moeten slapen in Ter Apel. Dit is natuurlijk onbestaanbaar. De PvdA Rotterdam vraagt zich dus ook af hoe onze gemeente deze mensen kan helpen en of Rotterdam haar verantwoordelijkheid hierin wel neemt. In het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK staat er dat er maximaal plaats is voor 500 asielzoekers in Rotterdam. Richard stelt publiekelijk de vraag aan D66 en DENK of deze afspraak nog wel houdbaar is. Zoals wel vaker blijft het angstvallig stil.

Verschillende wijken en kernen in Rotterdam hebben deze zomer ook te maken gekregen met een nieuwe welzijnsaanbesteder. De PvdA maakt zich natuurlijk altijd hard voor een goede en toegankelijke zorg voor alle Rotterdammers en dat iedereen die hier behoefte aan heeft een helpende hand krijgt. We zitten er dus strak op. Onze collega op de fractie, Lisa, is druk bezig om contact te leggen met alle wijkraden om er zo goed mogelijk achter te komen of deze ‘transitie’ soepel verloopt.

Het grootste pijnpunt dat toch wel speelt bij veel mensen in Rotterdam gaat over de koopkracht. De prijzen rijzen de pan uit en te veel mensen zakken door het ijs. Het is wat ons betrekt NU tijd dat de overheid ook echt maatregelen neemt. We hebben in Rotterdam €20 miljoen op de plank liggen om armoede te bestrijden. In plaats van dat het stof ligt te vangen zou wethouder Yiğit er beter aan doen op met de PvdA-voorstellen voor gerichte besteding van dit geld aan de slag te gaan.

We hebben ook gelezen dat er in Schotland een doorbraak is gekomen op het terrein waar voormalig raadslid Duygu Yildirim zich in de Rotterdamse raad hard voor heeft ingezet. In Schotland zijn menstruatieproducten nu gratis verkrijgbaar bij lokale overheden en onderwijsinstellingen. Reden voor Sarah om dit aan te grijpen en ook de wethouder in Rotterdam te vragen wat hier de mogelijkheden zijn.

Co heeft ook van zich laten horen in de landelijke media. Hij heeft bij Nieuwsuur glashelder uitgelegd dat we in Rotterdam te veel ‘nep’-sociale huur hebben. Dit zijn woningen zoals bijvoorbeeld in de Lee Towers die officieel in de boeken hebben gestaan als sociale huurwoningen vanwege de prijs. Maar door de belachelijk hoge ‘servicekosten’ van soms wel 200 euro per maand eigenlijk gewoon onbetaalbaar zijn voor veel mensen. De boodschap van Co is duidelijk: hier moeten we mee stoppen. Lees meer op onze instagrampagina.

Met vriendelijke groet,

Pelle Ram
Politiek medewerker