20 november 2020

Vragen gesteld: aanhouding met politiehond 23/3/2020

Soms is het belangrijk om goed en grondig uit te leggen waar we mee bezig zijn in de Raad. Waarom we bijvoorbeeld bepaalde keuzes nemen, vragen indienen of moties steunen. Dit keer spreken de Schriftelijke Vragen voor zich!

  Rotterdam, 19 november 2020

Geacht College,  

De PvdA Rotterdam staat pal achter haar politieagenten. Als fractie pleiten we continu voor meer blauw op straat, een betere waardering van agenten en sterke wijkgerichte samenwerkingen om geweld achter de voordeur en tussen jongeren tegen te gaan. Bovendien laten wij ons erop voorstaan om in het debat over institutioneel racisme en discussies over politiegeweld geen vooringenomen conclusies te trekken. Het is voor ons essentieel dat we goed begrijpen hoe situaties in elkaar zitten en dat alle burgers groot vertrouwen hebben in agenten. Als partij zoeken wij continu naar manieren om hieraan bij te dragen en partijen niet tegen elkaar uit te spelen. Kritisch maar constructief. 

Wij zijn geschrokken van de heftige beelden in de berichtgeving van de NOS en Zembla deze morgen. Op 23 maart jl. is een gewelddadige aanhouding verricht met behulp van een politiehond. Het fragment spreekt voor zich. In het kader van het verhardende maatschappelijke debat en om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, stellen wij daarom de volgende vragen: 

 1. Bent u bekend met het fragment? 
 2. Deelt u ons gevoel dat het feit dat het nu naar buiten komt via Zembla verder bijdraagt aan een al verhard debat, waarin burger, agent en politiek steeds vaker tegenover elkaar komen te staan?

  De beelden komen op ons over als disproportioneel politieoptreden. 
 3. Wat was de aanleiding om af te wijken van het geweldsprotocol? 
 4. In het artikel wordt gesproken over een arrestant die onder invloed was van lachgas. Staat lachgas bekend als drugs die agressie opwekt?

  Uit de berichtgeving maken wij op dat er onderzoek naar de gebeurtenis wordt verricht.  
 5. Wat is de aard van dit onderzoek? 
 6. Op welke manier wordt er omgegaan met de betrokken agent(en)?
 7. Als agenten disproportioneel geweld toepassen in hun werk, op welke wijze wordt er dan corrigerend opgetreden om dit in het vervolg te voorkomen?
 8. Op welke manier wordt er zorg voor gedragen dat de politieorganisatie in haar geheel leert van dit soort gebeurtenissen? 
 9. Op welke manier is er na het incident omgegaan met de arrestant? Ontvangt hij steun en begeleiding? 
 10. Wordt er aandacht aan besteed om de relatie tussen de politieorganisatie en deze arrestant te herstellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  Tot slot, bovenop het feit dat de manier waarop deze berichtgeving naar buiten komt waarschijnlijk schadelijk is voor de algemene beeldvorming, veroorzaakt het ook dat men alleen reactief kan handelen. 
 11. Op welke manier gaat de politieorganisatie ervoor zorgen dat deze indruk wordt hersteld, zodat mensen het gevoel hebben dat er een proactieve dialoog bestaat met de politieorganisatie als gelijkwaardige partner? 

Vriendelijke groet, 

Steven Lammering