Het beste onderwijs en fatsoenlijk werk voor alle Rotterdammers
Verkiezingsprogramma

Het beste onderwijs en fatsoenlijk werk voor alle Rotterdammers

In Rotterdam zijn de verschillen in opleiding, rijkdom en gezondheid groter dan andere steden. Te vaak bepaalt de plek waar je geboren wordt de rest van het leven. De PvdA wil degenen die dat het meest nodig hebben, extra steun bieden. Dus investeren in jongeren die dat nodig hebben voor gelijke kansen. Alle Rotterdammers verdienen een goed bestaan.

Dat doet de PvdA door:

  • Veel te investeren in gelijke kansen in het onderwijs: meer voor- en vroegschools onderwijs, een Rotterdamse norm voor kleinere klassen, extra investeringen in kwetsbare scholen.
  • Een bonus voor leraren en ander personeel op kwetsbare scholen, hulp bij huisvesting voor startende leraren.
  • Een Rotterdams taalplan zodat meer mensen de Nederlandse taal leren en kunnen meedoen
  • Meer mensen aan fatsoenlijk werk te helpen door betere stagemogelijkheden, leerwerkakkoorden met onderwijs en bedrijfsleven, behoud en uitbreiding van sociale werkplaatsen en wijkbasisbanen, uitbreiding van het Scholingsfonds.
  • Extra banen te creëren door het bedrijven in de energietransitie, de maakindustrie en de gezondheidssector makkelijker te maken zich in Rotterdam te vestigen.

Daarnaast helpt de gemeente Rotterdammers die te maken hebben met armoede, zodat ook zij – en hun kinderen – kunnen meedoen. 

  • De hulp aan mensen met schulden wordt beter. 
  • Gratis ov voor ouderen en kinderen blijft en wordt uitgebreid naar Rotterdammers met een laag inkomen. 
  • De mogelijkheden van de Rotterdampas breiden we uit en we starten een jeugdsportfonds voor kwetsbare gezinnen.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?