Een veilige stad voor alle Rotterdammers
Verkiezingsprogramma

Een veilige stad voor alle Rotterdammers

Als Rotterdammers delen we de trots op onze stad. De PvdA wil een stad waar we trots op kunnen blijven, die aantrekkelijk is voor alle Rotterdammers en voor bezoekers. Daar werken we hard aan. In het centrum, de oude stadswijken, maar ook in wijken met al die Rotterdammers die daar elke dag weer hun eigen boontjes doppen, zoals IJsselmonde, Hoogvliet en Prins-Alexander. Veiligheid is daarbij van belang, met voorkomen waar het kan en een harde aanpak waar het moet. 

Dat doet de PvdA door:

  • Betere basisvoorzieningen in de wijk: zorg, onderwijs, bibliotheken, kunst en cultuur, sport en spel, meer groen en een gemeentelijk loket. Elke buurt krijgt weer een buurthuis en een buurtbibliotheek, waar Rotterdammers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Door voor schone straten en parken, voldoende en goede vuilnisbakken en straatverlichting en veilige wijken te zorgen.
  • Meer wijkagenten en gemeentelijke BOA’s in te zetten in de wijken en de buurt daarbij te betrekken, de politie uit te rusten met bodycams en OV-surveillanten in stand te houden.
  • Hard op te treden tegen onacceptabel gedrag zoals rellen en geweld tegen hulpverleners, toezichthouders en politie.

Deel dit