Respect voor alle Rotterdammers
Verkiezingsprogramma

Respect voor alle Rotterdammers

Regelmatig worden Rotterdammers lastiggevallen of ondervinden ze geweld vanwege geloof, gender of uiterlijk. Ze krijgen te maken met discriminatie bij het zoeken naar werk, een woning of bij het uitgaan. Tegelijkertijd zijn er Rotterdammers die zich ongemakkelijk voelen bij discussies over gender, discriminatie of de komst van migranten. De PvdA werkt aan een Rotterdam waarin mensen samen leven, met respect voor elkaar. Ook als het schuurt of ongemakkelijk wordt. Voor uitsluiting en discriminatie is geen plek in onze stad. De PvdA werkt aan een stad voor iedereen.

Dat doet de PvdA door:

  • Ongelijk te investeren in gelijke kansen op een woning, onderwijs, stages en werk. En door er voor inwoners te zijn in hun wijken.
  •  Wij willen de Rotterdamwet afschaffen omdat het mensen met een laag inkomen onmogelijk maakt om in sommige wijken te gaan wonen. 
  • Wijken worden weer een mooie afspiegeling van Rotterdam: met plek voor kunst en cultuur, politie op straat, plekken om te sporten, ruimte voor ondernemers en de gemeente dichtbij huis. 
  • Rotterdammers makkelijker toegang te geven tot meldpunten voor racisme, discriminatie en (seksueel) geweld. Bedrijven en instellingen die zich schuldig maken aan discriminatie pakken we stevig aan.

Deel dit