Werken aan gelijke kansen in een stad om trots op te zijn
Verkiezingsprogramma

Werken aan gelijke kansen in een stad om trots op te zijn

Een fijne en betaalbare woning in een veilige wijk. Gelijke kansen in het onderwijs. Fatsoenlijk werk. Het vertrouwen in een stad waar je kinderen het beter hebben dan jijzelf. Deze dingen raken voor steeds meer Rotterdammers buiten beeld. Daarnaast kampen we met een klimaatcrisis die om veel geld vraagt. De PvdA wil de verschillen in onze stad kleiner maken. Samen willen we werken aan een stad voor alle Rotterdammers.

Het vertrouwen dat de politiek jouw problemen oplost, neemt af. Rotterdammers zien hoe onschuldige gezinnen in de problemen komen door de overheid. Hoe steeds minder mensen de aanpak van de coronacrisis begrijpen. Hoe de overheid er niet meer is in de wijken waar die juist zo nodig is. Steeds grotere groepen Rotterdammers voelen zich niet gehoord.

Er is een overheid nodig die burgers weer ziet staan. Een overheid die er is voor de mensen, die hoop biedt, die de grote problemen van deze tijd met energie oppakt. Gelukkig kunnen we als PvdA in Rotterdam het verschil maken. Daarom willen we zo groot mogelijk worden.

De Rotterdamse PvdA knokt voor een sterke, mooie en eerlijke stad die er is voor haar inwoners. Een stad om trots op te zijn. Niet alleen in het centrum, maar ook in al die wijken waar zoveel Rotterdammers elke dag hun eigen boontjes doppen. De PvdA werkt aan een stad met betaalbare woningen, het beste onderwijs voor onze kinderen en fatsoenlijk werk voor alle Rotterdammers. Een stad met een sterke klimaataanpak, ook voor mensen met een kleine portemonnee. En een stad waarin mensen elkaar respecteren, en mensen niet worden beoordeeld op basis van hun leeftijd, afkomst of op wie ze verliefd worden. 

Wat we de afgelopen collegeperiode voor elkaar kregen

De afgelopen collegeperiode hebben we in Rotterdam (onder andere):

  • Een recordaantal Rotterdammers naar werk geholpen door ze scholing aan te bieden en afspraken te maken met werkgevers. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we onder andere leerwerkakkoorden, het Rotterdamse Scholingsfonds en de Wijkbasisbanen begonnen. 
  • Gewerkt aan de opkoopbescherming. Zodat mensen die een huis kopen daar zelf moeten gaan wonen en het niet kunnen verhuren. Daardoor komen ze beschikbaar voor jongeren, gezinnen en ouderen die een woning zo hard nodig hebben. 
  • De armoede onder kinderen verminderd van één op de vier Rotterdammers naar één op de zes. Dat is een goede stap voorwaarts, maar er is meer werk te doen.

Maar dat is niet genoeg. Rotterdam heeft een gemeentebestuur nodig dat er is voor alle Rotterdammers, elke dag. Daarom vragen we uw vertrouwen, uw stem.

De PvdA Rotterdam staat voor: 

  1. Een goede en betaalbare woning voor alle Rotterdammers
  2. Het beste onderwijs en fatsoenlijk werk voor alle Rotterdammers 
  3. Een ambitieuze klimaataanpak voor alle Rotterdammers
  4. Respect voor alle Rotterdammers 
  5. Een aantrekkelijke, veilige stad voor alle Rotterdammers 

 

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?