Bestuur

Marco Heijmen

Marco Heijmen

Voorzitter

primair contactpunt intern & extern en bestuur
Femke den Hartog

Femke den Hartog

Vice-Voorzitter

Externe contacten, Landelijk & Internationaal
Ahmed Hafez

Ahmed Hafez

Secretaris

Secetariaat, ledenadministratie en landelijke contacten
Chris van Krimpen

Chris van Krimpen

Algemeen bestuurslid

Secretariaat, Wijkaangelegenheid. en Bestuurlijke Zaken
Ronald Bethlehem

Ronald Bethlehem

Penningmeester

Financiën, Beheer Smalthof en Fondsenwerving
Matin Daftari

Matin Daftari

Algemeen bestuurslid

Nieuwe leden, Organisatie en Talentklas
Dominique Jongbloed

Dominique Jongbloed

Algemeen bestuurslid

Webmaster, Comminucatie, Social Media en Maatschappelijke contacten
Jasper van der Vaart

Jasper van der Vaart

Algemeen bestuurslid

Fractievolger, Campagne en Werkgroepen
Saïd Orafa

Saïd Orafa

Algemeen bestuurslid

Campage, Verjonging en Jonge Socialisten