Vereniging

De PvdA Rotterdam heeft momenteel vijf raadszetels in de gemeenteraad en tientallen zetels in de verschillende gebiedscommissies. Daarnaast is er een actieve lokale vereniging met zo’n 1500 leden!

Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vereniging. Ze vergadert elke tweede dinsdag (oneven weken). Het afdelingsbestuur is te bereiken via rotterdam@pvda.nl.

Binnen de vereniging worden verschillende activiteiten georganiseerd: politieke cafés, debatavonden en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe leden. Binnen de vereniging zijn er diverse mogelijkheden om actief te worden! Lees hier meer over alle mogelijkheden.

Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn onze kenniskringen:

 • Duurzaamheid
  Contactpersoon George Brouwer via mail@georgebrouwer.nl
  Deze kenniskring heeft geen vaste vergaderdata. Hou de agenda in de gaten!
 • Economie (economie, werkgelegenheid, inkomen en haven)
  Contactpersoon Ronald Bethlehem via Bethle01@xs4all.nl.
  Deze kenniskring vergadert – minimaal – elke 3e woensdag van de maand, m.u.v. augustus en december.
 • Sociaal Domein
  Contactpersoon Bram Hakkenberg via a.d.hakkenberg@gmail.com.
  Deze kenniskring vergadert op de eerste maandag van de maand om 18.00u
 • Wonen (De Rode Bouwsteen)
  Contactpersoon Matthijs van Muijen via matthijsvanmuijen@hotmail.com.
  Deze kenniskring heeft geen vaste vergaderdata. Hou de agenda in de gaten!

Wil je deelnemen of kennismaken met een van de groepen of wil je meer informatie? Mail dan naar rotterdam@pvda.nl.

Algemene ledenvergaderingen

Het afdelingsbestuur organiseert eens in de zoveel tijd een algemene ledenvergadering. Op een algemene ledenvergadering worden belangrijke zaken besproken waarbij instemming nodig is van de Rotterdamse leden.
Het is belangrijk dat ook jij je stem laat horen tijdens een ALV. Hou de agenda in de gaten voor de actuele vergaderdata.
Ieder lid is welkom, zonder aanmelding vooraf.

Partijkantoor PvdA Rotterdam

Het PvdA Partijkantoor Rotterdam is de basis voor het Afdelingsbestuur, Gewest Zuid Holland en de Jonge Socialisten. Het is ook de ontmoetingsplaats waar leden met elkaar kunnen praten over diverse onderwerpen of alleen maar een kopje koffie of thee te komen drinken. Het kantoor is gevestigd aan de Willem Smalthof 95 te Rotterdam.

Je kunt er – sinds 26 juni weer! – na reservering terecht, bijvoorbeeld voor een bijeenkomst van een kenniskring of andere ledenactiviteit. Je kunt contact opnemen met het Partijkantoor via partijkantoorpvdarotterdam@outlook.com om te informeren naar de mogelijkheden.

Natuurlijk gelden nog steeds de basisregels:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je dan direct testen.

Dit betekent ook dat de bar voorlopig niet open kan, omdat we dan de 1,5 meter niet kunnen handhaven.
We ventileren door alle klapraampjes open te zetten bij gebruik van de ruimtes.

Er zijn twee ruimtes die we voor bijeenkomsten gebruiken:

 • Bestuurskamer: 10 zitplaatsen (4 bij handhaven van 1,5m)
 • Debatzaal:  tot 100 zitplaatsen in debat-/ledenvergaderingopstelling, voor borrels/recepties is er ruimte tot maximaal 150 mensen (bij handhaven van 1,5m: 30 zitplaatsen voor bijeenkomsten/ledenvergaderingen, in vergaderopstelling met tafels 10 zitplaatsen)

Het Partijkantoor beschikt over wifi, beamer, dvd-geluidsinstallatie en flip-overs. Het Partijkantoor is rolstoel- en scootmobiel-toegankelijk.  We leggen dan een rijplaat neer voor de opstapje bij de voordeur. De toiletten zijn helaas niet toegankelijk met rolstoel of scootmobiel.