Vereniging

De PvdA Rotterdam heeft momenteel vijf raadszetels in de gemeenteraad en tientallen zetels in de verschillende gebiedscommissies. Daarnaast is er een actieve lokale vereniging met zo’n 1.500 leden!

Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vereniging. Ze vergadert elke tweede dinsdag (oneven weken). Het afdelingsbestuur is te bereiken via [email protected]

Binnen de vereniging worden verschillende activiteiten georganiseerd: politieke cafés, debatavonden en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe leden. Binnen de vereniging zijn er diverse mogelijkheden om actief te worden!

Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn onze kenniskringen:

 • Duurzaamheid
  Contactpersoon George Brouwer via [email protected]
  Deze kenniskring heeft geen vaste vergaderdata. Hou de agenda in de gaten!
 • Economie (economie, werkgelegenheid, inkomen en haven)
  Contactpersoon Ronald Bethlehem via [email protected].
  Deze kenniskring vergadert – minimaal – elke 3e woensdag van de maand, m.u.v. augustus en december.
 • Sociaal Domein
  Contactpersoon Bram Hakkenberg via [email protected].
  Deze kenniskring vergadert op de eerste maandag van de maand om 18.00u
 • Wonen (De Rode Bouwsteen)
  Contactpersoon Matthijs van Muijen via [email protected].
  Deze kenniskring heeft geen vaste vergaderdata. Hou de agenda in de gaten!

Wil je deelnemen of kennismaken met een van de groepen of wil je meer informatie? Mail dan naar [email protected].

Vertrouwenspersoon

Bestuurslid Mirjam van Tiel is onze vertrouwenspersoon. Bij haar kun je je melden als je bent lastiggevallen en hulp of advies nodig hebt. Melden kan via [email protected] of 06-4662 8454. Indien nodig schakelt zij onze integriteitscommissie in.

Algemene ledenvergaderingen

Het afdelingsbestuur organiseert eens in de zoveel tijd een algemene ledenvergadering. Op een algemene ledenvergadering worden belangrijke zaken besproken waarbij instemming nodig is van de Rotterdamse leden.
Het is belangrijk dat ook jij je stem laat horen tijdens een ALV. Hou de agenda in de gaten voor de actuele vergaderdata.
Ieder lid is welkom, zonder aanmelding vooraf.

Partijkantoor PvdA Rotterdam

Het PvdA Partijkantoor Rotterdam is de basis voor het Afdelingsbestuur, Gewest Zuid Holland en de Jonge Socialisten. Het is ook de ontmoetingsplaats waar leden met elkaar kunnen praten over diverse onderwerpen of alleen maar een kopje koffie of thee te komen drinken. Het kantoor is gevestigd aan de Willem Smalthof 95 te Rotterdam.

Je kunt er na reservering terecht, bijvoorbeeld voor een bijeenkomst van een kenniskring of andere ledenactiviteit. Je kunt contact opnemen met het Partijkantoor via [email protected] om te informeren naar de mogelijkheden.

Natuurlijk gelden nog steeds de basisregels:

 • Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog.
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen. Schud geen handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je dan direct testen, ook als je gevaccineerd bent.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.

Dit betekent ook dat de bar voorlopig niet open kan, omdat we dan de 1,5 meter niet kunnen handhaven.
We ventileren door alle klapraampjes open te zetten bij gebruik van de ruimtes.

Er zijn twee ruimtes die we voor bijeenkomsten gebruiken:

 • Bestuurskamer: 10 zitplaatsen (4 bij handhaven van 1,5m)
 • Debatzaal:  tot 100 zitplaatsen in debat-/ledenvergaderingopstelling, voor borrels/recepties is er ruimte tot maximaal 150 mensen (bij handhaven van 1,5m: 30 zitplaatsen voor bijeenkomsten/ledenvergaderingen, in vergaderopstelling met tafels 10 zitplaatsen)

Het Partijkantoor beschikt over wifi, beamer, dvd-geluidsinstallatie en flip-overs. Het Partijkantoor is rolstoel- en scootmobiel-toegankelijk.  We leggen dan een rijplaat neer voor de opstapje bij de voordeur. De toiletten zijn helaas niet toegankelijk met rolstoel of scootmobiel.