Vereniging

De PvdA Rotterdam heeft momenteel vijf raadszetels in de gemeenteraad en tientallen zetels in de verschillende gebiedscommissies. Daarnaast is er een actieve lokale vereniging met ruim 1500 leden!

Binnen de vereniging worden verschillende activiteiten georganiseerd: politieke cafe’s, debatavonden en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe leden. Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vereniging.

Het afdelingsbestuur is te bereiken via rotterdam@pvda.nl.

Binnen de vereniging zijn er diverse mogelijkheden om actief te worden! Lees hier meer over alle mogelijkheden.

Werkgroepen/kenniskringen

Binnen de Rotterdamse afdeling bestaan verschillende werkgroepen/kenniskringen:

  • Sociaal
  • Onderwijs
  • Zorg
  • Ouderen
  • Duurzaamheid
  • Economie & haven
  • Integratie & emancipatie
  • Kunst & Cultuur

Ook is er de werkgroep nieuwe leden. Deze werkgroep organiseert activiteiten (rondleiding stadhuis, kennismaking gemeenteraadsfractie, ontmoetingen met kamerleden) voor nieuwe leden of bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten voor leden die actief willen worden.Wil je deelnemen of kennismaken met een van de groepen of wil je meer informatie? Mail dan naar vrijwilligers@pvdarotterdam.nl!

Algemene ledenvergaderingen

Het afdelingsbestuur organiseert eens in de zoveel tijd een algemene ledenvergadering. Op een algemene ledenvergadering worden belangrijke zaken besproken waarbij instemming nodig is van de Rotterdamse leden.
Het is belangrijk dat ook jij je stem laat horen tijdens een ALV. Hou de agenda in de gaten voor de actuele vergaderdata.
Ieder lid is welkom, zonder aanmelding vooraf.

Partijkantoor PvdA Rotterdam

Het PvdA Partijkantoor Rotterdam is de basis voor het Afdelingsbestuur, Gewest Zuid Holland en de Jonge Socialisten. Het is ook de ontmoetingsplaats waar leden met elkaar kunnen praten over diverse onderwerpen of alleen maar een kopje koffie of thee te komen drinken. Het kantoor is gevestigd aan de Willem Smalthof 95 te Rotterdam.

Je kunt er – met uitzondering van tijdens een pandemie – na reservering terecht op maandag tot en met woensdag van 19:00 tot 22:00. Overige dagen alleen op verzoek. Je kunt contact opnemen met het Partijkantoor via partijkantoorpvdarotterdam@outlook.com. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om te informeren naar mogelijkheden het Partijkantoor te gebruiken tijdens de coronacrisis.

Er zijn normaal gesproken twee vergaderplekken waar we gebruik van kunnen maken. Het Partijkantoor beschikt over wifi, beamer, dvd-geluidsinstallatie en flip-overs.

  • Bestuurskamer: 10 zitplaatsen (4 bij handhaven van 1,5m)
  • Debatzaal:  tot 100 zitplaatsen in debat-/ledenvergaderingopstelling, voor borrels/recepties is er ruimte tot maximaal 150 mensen (bij handhaven van 1,5m: 30 zitplaatsen voor bijeenkomsten/ledenvergaderingen, in vergaderopstelling met tafels 10 zitplaatsen)

Het Partijkantoor is rolstoel- en scootmobiel-toegankelijk.