Vereniging

De PvdA Rotterdam heeft momenteel vijf raadszetels in de gemeenteraad en vertegenwoordigers in de verschillende gebiedscommissies. De voornaamste taak van de fractie is de realisatie van het verkiezingsprogramma. Daarnaast houden de fractieleden zoveel mogelijk contact met de burgers en maatschappelijke organisaties van de stad om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren op de politieke problemen van onze grootstedelijke samenleving.  Dit alles in nauwe samenwerking met de landelijke en de lokale partijorganisatie.

De PvdA afdeling Rotterdam omvat zo’n 1500 leden. Het hoogste partijorgaan is de ledenvergadering. Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de partij. Het vergadert twee keer per maand op dinsdagavonden. Het bestuur is te bereiken via [email protected].

Als gevolg van de opheffing van de deelraden in Rotterdam is een bestuurlijk vacuüm ontstaan met betrekking tot partijvertegenwoordiging op wijkniveau. Dit probleem is voorshands opgelost door het functioneren van wijkteams die ook PvdA wijkraadsleden omvatten. Daarbij is de stad ingedeeld in vier gebieden t.w.  Wijkraden Noord, Oost, Zuid en West.

Binnen de partij worden verschillende activiteiten georganiseerd: kenniskringen, politieke cafés, debatavonden en bijeenkomsten voor nieuwe leden. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om actief te worden!

Vertrouwenspersoon

Bestuurslid Femke den Hartog is onze vertrouwenspersoon. Bij haar kun je je melden persoonlijk bent lastig gevallen of dringend hulp of advies nodig hebt. Melden kan via [email protected]. Indien nodig schakelt zij onze integriteitscommissie in.

Algemene ledenvergaderingen

Het afdelingsbestuur organiseert regelmatig algemene ledenvergaderingen. Op een dergelijke vergadering worden belangrijke politieke en organisatorische zaken besproken waarbij instemming nodig is van de Rotterdamse partijleden.
Het is belangrijk dat ook ieder lid zijn stem laat horen tijdens een ALV. Houd de agenda in de gaten voor de actuele vergaderdata.
Ieder lid is welkom zonder aanmelding vooraf.

Partijkantoor PvdA Rotterdam

Het PvdA Partijkantoor Rotterdam is de thuisbasis voor het Afdelingsbestuur, Gewest Zuid Holland en de Jonge Socialisten. Het is ook de ontmoetingsplaats waar leden met elkaar kunnen praten over diverse onderwerpen of alleen maar een kopje koffie of thee te komen drinken. Het kantoor is gevestigd aan de Willem Smalthof 95 te Rotterdam.

Voor een bijeenkomst, vergadering of andere ledenactiviteit is iedereen, na reservering, van harte welkom op deze locatie. Neem contact op met het Partijkantoor via [email protected] om te informeren naar de mogelijkheden.

Er zijn twee ruimtes die we voor bijeenkomsten gebruiken:

  • Bestuurskamer: 10 zitplaatsen (4 bij handhaven van 1,5m)
  • Debatzaal: tot 100 zitplaatsen in debat-/ledenvergaderingopstelling, voor borrels/recepties is er ruimte tot maximaal 150 mensen (bij handhaven van 1,5m: 30 zitplaatsen voor bijeenkomsten/ledenvergaderingen, in vergaderopstelling met tafels 10 zitplaatsen)

Het Partijkantoor beschikt over wifi, beamer, dvd-geluidsinstallatie en flip-overs. Het Partijkantoor, met uitzondering van de toiletten,  is rolstoel- en scootmobiel-toegankelijk.  We leggen dan een rijplaat neer voor de opstapje bij de voordeur.