ALV PvdA Rotterdam

25 maart, van 10:00 tot 13:00

Op zaterdag 25 maart, van 10 tot ca 11:30u houden we onze ALV.De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen jaarrekening 2022 (met stemming)
3. Verkiezing nieuw afdelingsbestuur (met stemming)
4. Terugblik campagne en uitslag PS23 en Waterschapsverkiezingen (met Richard Moti, Leo Huisman en anderen)
5. Rondvraag en sluiting

Je bent welkom op het Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam, aar je kunt ook online meedoen. De link daarvoor is je per e-mail toegestuurd (mocht je geen link ontvangen hebben, dan kun je mailen naar [email protected]).

Hou in verband met het stemmen je ledennummer (relatienummer) bij de hand.