Debat: De spreiding van inkomen, kennis en macht.

25 september 2019, van 20:00 tot 22:00, Willem Smalthof 95, Rotterdam | Willem Smalthof 95, Rotterdam

Uitnodiging
Den Uyl formuleerde in de jaren vijftig als belangrijkste opdracht voor de sociaaldemocratie: de spreiding van inkomen, kennis en macht. Nog altijd zijn deze doelstellingen actueel, maar wat betekent “de spreiding van inkomen, kennis en macht” anno 2019?
Het aantal daklozen in Nederland is in 10 jaar tijd verdubbeld, volgens het CBS door te weinig goedkope woningen, bezuinigingen in de GGZ, onvoldoende vangnet in de bijstand en de val van de middenklasse door een ongekend flexibele arbeidsmarkt.

Terwijl het aantal daklozen aan het stijgen is, groeit de kloof tussen arm en rijk. Wekelijks hoor je in het nieuws berichten over multinationals die belastingvoordelen krijgen van regeringen, maar komen deze voordelen ook ten goede van de samenleving en het klimaat? Dit zijn maar een paar onderwerpen die de kern van de sociaaldemocratie raken, maar wat is de rol van de sociaaldemocratie hierin en wat kunnen wij anno 2019 als sociaaldemocraten doen om onze eeuwen oude gedachtengoed in een nieuw jasje te steken? Moeten we de “ideologische veren” weer afschudden, of de afgeschudde veren juist weer stoer opsteken?

In een reeks openbare debatten hopen wij met behulp van inspirerende sprekers, prikkelende onderwerpen en vooral een goed gezelschap de rol en invloed van de sociaaldemocratie in de wereld van vandaag te bediscussiëren. In een eerste interne bijeenkomst willen we met jullie van gedachten wisselen over het voornemen, onderwerpen, doelstellingen en vormgeving van deze reeks debatten.

Datum: 25 september; Tijd: 20.00 uur Plaats: Willem Smalthof