Natuurexcursie Noordrand Rotterdam

15 juni 2019, van 13:00 tot 17:00, Centraal Station Rotterdam, Provenierszijde | Centraal Station Rotterdam, Provenierszijde

Op zaterdag 15 juni staat er een natuurexcursie Noordrand Rotterdam op het programma!

De steden Rotterdam en Den-Haag staan voor grote opgaven op gebied van extra woningen en infrastructuur. Hoe zorgen we dat er ruimte blijft voor natuur & recreatie?
Hoe kan de biodiversiteit versterkt worden? Zijn er nog kansen voor de landbouw? Tien jaar geleden werd besloten Polder Schieveen (ruim 200 hectare ten noorden van Rotterdam) om te vormen tot natuurgebied, parallel aan de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte om de leefomgeving in de Rijnmond te verbeteren.
Hoe staat het er nu voor? Welke ontwikkelingen zijn er geweest?

De Kennisgroep Duurzaamheid van de PvdA Rotterdam organiseert in samenwerking met de PvdA Zuid-Holland en Natuurmonumenten een fietsexcursie en discussie over natuurontwikkeling in Rotterdam-Rijnmond. Onder leiding van een ervaren gids van Natuurmonumenten krijgen we een kijkje in de keuken van de Ackerdijkse Plassen en fietsen we naar de Belevenisboerderij op steenworp afstand van Rotterdam.

Verzamelen & vertrek om 13:00 uur achter het Centraal Station Rotterdam (Provenierszijde).

14.00 uur Aanvang programma
– Ontwikkeling natuur & recreatiegebied Midden-Delfland
– Stand van zaken polder Schieveen

Fietstocht langs een aantal interessante locaties.

– Discussie over natuurbegraafplaats en natuurontwikkeling bij Hoek van Holland/Bonnenpolder
– Natuur & landbouw: kansen en bedreigingen met Maaike Wermer, projectleider

17:00 uur Eind programma

Opgave bij Fred Laforet voor 7 juni per mail: f.laforet@upcmail.nl
Meer informatie: Matthijs van Muijen 06-29762481