20 mei 2014

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 4 juni 20.00 uur Partijkantoor

Het bestuur van de onderafdeling Kralingen-Crooswijk nodigt u graag uit voor de

 

Algemene ledenvergadering Kralingen-Crooswijk

 

Woensdag 4 juni 2014, inloop 20.00 uur (inloop 19.30)

 

Partijkantoor – Willem Smalthof 95

Tijdens de ledenvergadering wordt een nieuw bestuur gekozen en wordt de koers van de PvdA Kralingen-Crooswijk voor de komende jaren besproken. Ook wordt een toelichting gegeven op de afgelopen campagne en de samenstelling van de nieuwe gebiedscommissie.  

Een belangrijk doel voor de komende jaren is een nauwe samenwerking tussen de PvdA leden in de gebiedscommissie, het bestuur van de onderafdeling en de leden binnen Kralingen-Crooswijk. Wij hopen dan ook dat u de ledenvergadering wilt bijwonen om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over onze gezamenlijke inzet. En de manier waarop we de banden met de leden, maar vooral ook met de bewoners gaan verbeteren.

Ruud van Middelkoop, Alexander Weisscher en Jeroen Metz dragen de volgende kandidaten voor voor het nieuwe onderafdelingsbestuur/ activiteitencommissie: Ruud van Middelkoop (voorzitter), Marion van Dragt (secretaris), Alexander Weisscher (penningmeester), Dik Vuik, Carole Hietbrink, Abdel Tanouti en Gerard Schuiling. Een bestuur van zeven leden lijkt veel maar gezien het activiteitenplan is dit wel nodig. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden.

Na de ledenvergadering bent u welkom bij een afsluitende borrel in het partijkantoor, waar we u de komende jaren vaker hopen te treffen.

De agenda, het fractieverslag van 2013-2014 en een toelichting op het communicatie- en activiteitenplan vindt u in de bijlage van dit nieuwsbericht.

Hopend u op 4 juni te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Middelkoop (voorzitter)

Marion van Dragt (waarnemend secretaris)

 

Bijlages

Agenda ALV 4 juni

Fractieverslag 2013-2014

Toelichting communicatie- en activiteitenplan