Risico op armoede en uitsluiting is het hoogst in Rotterdam

19 januari 2018

Rotterdammers zitten langer in de armoede. Dat staat in het rapport van het CBS: ‘Armoede en Sociale Uitsluiting 2018‘. Hierin werd ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat het risico op armoede groter is in Rotterdam dan elders in het land.

Als eerste uit de crisis

In 2014 vertrok Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) met een grote mond uit de startblokken van de campagne. Hij beloofde dat Rotterdam als eerste uit de crisis zou zijn. Vier jaar later wordt de pijnlijke werkelijkheid bloot gelegd van Leefbaars koude en kille beleid. Mensen zijn onder Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA de afgelopen vier jaar met achterdocht en cynisme behandeld. Toen Leefbaar de sleutels van de macht kreeg zaten er 38.000 mensen in de bijstand. Nu zijn dat er 37.622. Voor al deze mensen is er niets veranderd.

Jongeren en alleenstaande ouders hebben zwaar het nakijken

Vooral onder alleenstaande ouders met kinderen en jongeren is de armoede hardnekkiger geworden. Niet alleen de bijstand is muur- en  muurvast komen te zitten. Ook de werkloosheid onder met name jongeren is schrikbarend toegenomen. In het hele land zien we de jeugdwerkloosheid dalen, behalve in Rotterdam. Al onze voorstellen om dit actief aan en op te pakken zijn weggestemd. Daarnaast is het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft toegenomen. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld de langdurigheidstoeslag zijn wegbezuinigd door bovenstaande partijen. De langdurigheidstoeslag was een voorziening voor mensen die langdurig van een zeer klein inkomen moeten leven. De toeslag was een klein bedrag waarbij je in geval van nood een nieuwe koelkast kon kopen, zodat de kinderen met vers eten naar school kunnen. Dit raakt dus vooral de alleenstaande ouders.

‘Op eigen kracht vooruit’ blijkt een regelrechte mislukking

Het is overduidelijk dat de Leefbaarideologie van ‘Op eigen kracht vooruit komen’ hard gefaald heeft. Tienduizenden mensen zitten nog steeds, en zelfs verder, in de ellende. In plaats van mensen perspectief op een fatsoenlijke toekomst te geven zijn de kloven op alle terreinen vergroot. De onafhankelijke Rekenkamer gaf in de conclusie van het onderzoek naar schulden als vernietigend oordeel dat nog geen acht procent van de mensen met problematische schulden in Rotterdam geholpen wordt. De papieren werkelijkheid om op eigen kracht vooruit te komen is dan ook desastreus geweest voor meer dan 100.000 Rotterdammers.

De toekomst

Een radicale koerswijziging is noodzakelijk. De tijd dat we onze mede-Rotterdammers in de kou laten staan en weg laten kwijnen is voorbij. We betalen belasting, zodat voorzieningen op peil blijven en mensen in de problemen snel geholpen worden. Zodat ze niet verder afglijden. Geen € 60 miljoen naar natuursteen in de Coolsingel, maar besteden aan de sociale uitdagingen van deze stad.