Begroting 2019 & Voordracht nieuw bestuur

16 november 2018

U bent op zaterdag 1 december a.s. van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering
van de PvdA Rotterdam. De vergadering staat in het teken van de begroting 2019, de verkiezing
van een nieuw bestuur en een terugblik op de begrotingsbespreking in de raad met
fractievoorzitter Co Engberts en wethouders Richard Moti en Barbara Kathmann.

De vergadering begint om 12:00 uur op het partijkantoor (Willem Smalthof 95 te Rotterdam) en
duurt tot ongeveer 14:30 uur. Inloop vanaf 11:30 uur. De lunch is verzorgd, er staat een lekker
broodje voor u klaar.

Agenda

1. Begroting
2018 was het jaar van de verkiezingen, in 2019 bouwen we verder aan de vereniging, ook in
financieel opzicht. Tijdens de ALV vragen we daarom uw instemming met de begroting van 2019.

2. Verkiezing van een nieuw verenigingsbestuur
Na een themabijeenkomst over diversiteit, vele gesprekken met leden en kandidaten, heeft de
kandidaatstellingscommissie voor u een bestuur PvdA Rotterdam 2018-2020 samengesteld. De
voordracht is als volgt:
Stef Fleischeuer – voorzitter, Marleen Haage – vice-voorzitter, Anne Eva Speeks – penningmeester,
Rutger Ruitinga – secretaris, Matthijs van Neerbos – opleiden, Casper van Rooden – kennis, Sid
Morsink – leden, Jan Jasper de Vries – activiteiten, Navin Thakoer – diversiteit, Zeki Baran –
campagne, Leo Huisman – campagne.

Een uitgebreidere toelichting van de kandidaatstellingscommissie vindt hier u op de website.

3. Terugblik op de begrotingsbespreking in de raad
We sluiten af met de actuele stand van zaken in de Rotterdamse politiek. Fractievoorzitter Co
Engberts, wethouders Richard Moti en Barbara Kathmann kijken terug op de
begrotingsbespreking in de raad.