Begroting voor Rotterdam: minder schulden, meer banen en meer woningen

28 september 2018

De begroting voor 2019 is gepresenteerd. ”Dit is een prachtige begroting! Veel van onze plannen en beloftes voeren we hiermee uit. We gaan nu echt samen bouwen aan Rotterdam”, aldus fractievoorzitter Co Engberts. ”Wij pakken schuldenproblematiek en jeugdwerkloosheid aan. We bouwen aan huizen die betaalbaar zijn. Er komt ruimte voor ieders tradities en cultuur. We regelen een collectieve zorgverzekering. En we zorgen dat iedere Rotterdammer kan rekenen op een baan en inkomen. Want op dit moment leeft de helft van alle huishoudens van maximaal 1700 euro per maand.”

Coalitieakkoord

In de begroting geeft het college van B&W aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Deze begroting komt voort uit het coalitieakkoord, wat voor de zomer geschreven is door de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP. Met dit akkoord zorgt de coalitie voor nieuwe energie voor Rotterdam. Hierin staan plannen om al deze uitdagingen het hoofd te bieden en van Rotterdam samen een nog betere stad te maken.

Iedereen doet mee

Wethouder Kathmann is blij met deze begroting: ”Met deze begroting wordt Rotterdam weer een stad voor iedereen. Want iedereen moet mee kunnen doen in onze stad, en zich thuis voelen. Daarom gaan we voor een stad waarin wij Rotterdammers samen het karakter van de stad bepalen. Liefdevol en met een warm karakter met oog voor elkaar.”

Want het gaat goed met de economie. Toch staan nog veel Rotterdammers aan de kant en zijn ze afhankelijk van de bijstand. Wethouder Richard Moti: ‘Terwijl het zo goed gaat, is het aantal mensen in de bijstand de afgelopen vier jaar tóch gestegen. Er zitten nu bijna 38.000 Rotterdammers in de bijstand. Mensen die aan de zijkant staan. Die mensen willen we laten meedoen. Over vier jaar moeten dat achtduizend mensen minder zijn!”

Wat gaan we doen

Werk en inkomen

  • We gaan 8.000 mensen uit de bijstand helpen.
  • Er worden 15.000 mensen met schulden geholpen.
  • Er komen 19.000 taaltrajecten.
  • Ruim 800 jongeren gaan weer aan het werk.

Iedereen in Rotterdam moet kunnen rekenen op een baan en inkomen. Want op dit moment leeft de helft van alle huishoudens van maximaal 1700 euro per maand. 27.000 mensen zitten in de schulden, en 80.000 mensen spreken de taal niet goed. De jeugdwerkloosheid is veel te hoog, minstens 2800 jongeren zitten in de bijstand. En daar is allemaal niks aan gedaan de afgelopen vier jaar. Nu verandert dat.

(Duurzame) woningen

  • We bouwen 18.000 woningen, waarvan 1 op de 5 sociale huur wordt.
  •  Nieuwe en bestaande woningen maken we zoveel mogelijk energiezuinig en duurzaam.

Iedereen die dat wil, moet een huis kunnen vinden dat past bij zijn of haar wensen, levensfase en portemonnee in Rotterdam. Op dit moment is die woning er voor veel mensen nog niet. Daarnaast moeten veel woningen verduurzaamd worden, en we gaan ervoor zorgen dat dit niet betaald hoeft te worden door Rotterdammers met een klein inkomen.

Jong en oud

  • De schoolprestaties van kinderen gaan omhoog
  • We investeren in betere kansen op werk voor MBO’ers.
  • Er komt een collectieve zorgverzekering, Rotterdampolis, voor elke Rotterdammer
  • Het gratis OV voor 65+ blijft behouden.

Jonge Rotterdammers moeten een goede start kunnen maken: wij staan voor kansengelijkheid voor alle kinderen en daarvoor is goed onderwijs noodzakelijk. Kinderen en jongeren kunnen het beste uit zichzelf halen, ongeacht achtergrond of de portemonnee van hun ouders. De MBO-studetenten hebben een speciale plek in ons hart. Daarnaast moet er voor de oudere Rotterdammers goede en betaalbare zorg zijn.

Eindelijk

Co Engberts: ”Nadat er de afgelopen vier jaar bar weinig gedaan is aan deze cruciale punten, gebeurt er eindelijk wat. Met wethouder Richard Moti, wethouder Barbara Kathmann en onze fractie gaan we met de coalitie echt zorgen voor die stad waar niemand buitenspel staat. Met deze begroting is een zeer goede stap gezet. Natuurlijk is hier niet alles meteen mee opgelost. We blijven strijden voor die stad.”